dr Agnieszka Wnuk

Z wykształcenia technik Ogrodnik oraz doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia (praca obroniona z wyróżnieniem w katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki na temat: „Wizualizacja danych w modelu multiplikatywnym w agronomii i hodowli roślin”).  W ramach doktoratu badałam zagadnienia związane z modelem multiplikatywnym i wizualizacją danych. Zawodowo i hobbistycznie zajmuje się analizą i prezentacją danych za pomocą metod graficznych (głównie w środowisku R). Posiadam wiedzę o zasadach prezentacji danych zwłaszcza poprawnej konstrukcji wykresów, analizie i prezentacji danych w formie graficznej, statystycznej analizie danych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę