mgr Klara Sztyler-Małek

Psycholog, Doradca Rodziny 
Sposób pracy: pracuje w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach łącząc wiedzę z psychologii ogólnej i klinicznej z elementami terapii Gestalt i z NLP wraz z własnymi doświadczeniami życiowymi.
Obszary działania: terapia par, terapia indywidualna, terapia rodzinna; poszukiwanie i budowanie rozwiązań: biznesowych, rodzinnych, indywidualnych


Posiada doświadczenie w pracy z:
osobami doznającymi przemocy, stosującymi przemoc, osobami doświadczającymi lęków, stanów depresyjnych, stosującymi środki uzależniające oraz stosującymi powtarzalne schematy rozładowywania emocji np. poprzez seks lub poprzez nieadekwatne wyładowywanie złości; posiada również doświadczenie w pracy z rodzinami osób dotkniętych demencją; oraz z rodzicami dzieci z wszelaką tzw. diagnozą np.: ADHD, autyzmu, nieprzystosowania społecznego, z upośledzeniami, z terminalnie chorymi, z cukrzycą, z uczuleniami, pracuje również z rodzicami dzieci adoptowanych, oraz z każdymi rodzicami dzieci, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność w łączeniu roli zawodowej z rolą rodzica i z rolą bycia samym sobą.
Posiada:


ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w biznesie w wielo zadaniowych zespołach zazwyczaj jako lider lub co-lider oraz jako asystent i associate zarządów i rad nadzorczych, zna od zaplecza działanie zespołów projektowych w biznesie


Ukończyła specjalizacje:
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Stres w organizacji
Dopasowywanie do zespołów
Jak motywować ludzi
Jak wydobywać zasoby
Praca w zespołach
Zarządzanie kadrami
Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę