dr Andrzej Korczak

Zajmuje się filozofią greckich mędrców. Pokazuje aktualności najważniejszych problemów i możliwości egzystencjalnych poruszanych w mądrościowej filozofii greckiej i jej współczesnej kontynuacji. Zajmuje się interpretacją greckich mitów i biblijnych alegorii oraz ich wykorzystaniem dla rozwoju osobowości. Autor 9-ciu samodzielnych książek i szeregu artykułów na wyżej wymienione tematy.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę