Prawna ochrona zwierząt. Przemoc wobec zwierząt

Cel kursu

Zapoznanie Słuchaczy z obowiązującym prawem chroniącym zwierzęta przed wykroczeniami i przestępstwami popełnianymi względem nich. Poszerzenie wiedzy na temat przemocy człowieka wobec zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich.

Opis kursu

Szkolenie zawiera informacje na temat prawnej ochrony zwierząt z zakresu różnych dziedzin prawa. Omówione zostaną zarówno poszczególne ustawy i przepisy w kodeksie karnym obecnie obowiązujące, jak również filozofia karania, oraz postawy wobec zwierząt, przemoc i przestępstwa. Na koniec zastanowimy się nad tym co można zrobić, aby poprawić sytuację zwierząt.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Postawy ludzi wobec zwierząt – historia.
 • Kształtowanie postaw przez religię, tradycję, kulturę, media.
 • Prawna ochrona zwierząt – historia  w prawie polskim.
 • Prawna ochrona zwierząt w polskim prawie obecnie.
 • Przemoc wobec zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich.
 • Przemoc wobec zwierząt dokonywana przez dzieci.
 • Przestępstwa wobec zwierząt, filozofia karania.
 • Co można zrobić, aby polepszyć sytuację zwierząt?

Kurs dla:

 • hodowców,
 • zoopsychologów,
 • behawiorystów,
 • trenerów zwierzęcych,
 • opiekunów zwierząt,
 • wszystkich, których interesuje sytuacja prawna zwierząt oraz polepszenie ich dobrostanu.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat obecnego stanu prawnego w zakresie prawnej ochrony zwierząt
 • Nabycie umiejętności praktycznych, jak odnajdywać źródła dotyczące przepisów prawnych w zakresie ochrony zwierząt i jak z nich korzystać.

Terminy zajęć

21.07.2018 (sobota): 11:00-18:00
22.07.2018 (niedziela): 11:00-18:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 13P26
 • Edycja XIII - lato 2018
 • 21.07.2018
 • Barbara Klimek
 • 16
 • 30
 • Przyroda
 • 300 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów