Zooterapia z elementami etologii

Cel kursu

Przedstawienie różnych form terapii z udziałem zwierząt, sposobu prowadzenia zajęć z udziałem zwierząt,  ich pozytywnego wpływu na rozwój i rehabilitację osób niepełnosprawnych, a także wpływ tego typu pracy na zwierzę.

Opis kursu

Blok 1. Wprowadzenie
Czym jest zooterapia? Kategorie zooterapii i jej cele, Kształtowanie empatii, Rola dotyku, Rozwój funkcji psychomotorycznych, Stymulacja polisensoryczna, Podstawowe zasady pracy zooterapeuty z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Blok 2. Podstawowe wiadomości na temat behawioru zwierząt
Komunikacja jako podstawa interakcji człowiek- zwierzę, behawior, etologia, początki zooterapii, 
Blok 3. Zwierzęta w zooterapii
Dogoterapia i podstawy behawioru psa domowego, felinoterapia i podstawy behawioru kota domowego, alpakoterapia. cavioterapia, onoterapia, delfinoterapia- terapia czy znęcanie się nad zwierzętami? Terapie z udziałem innych zwierząt.
Blok 4. Hipoterapia
Definicja, formy hipoterapii, ich oddziaływanie na pacjenta, wskazania i przeciwwskazania.
Blok 5. Hipoterapia
Zasady prowadzenie hipoterapii, dobór konia, hipoterapia w Polsce i na świecie.

Korzyści

Poznanie wpływu zooterapii na rehabilitację i rozwój psychoruchowy osób niepełnosprawnych. Umiejętność oceny i doboru terapii z udziałem konkretnego zwierzęcia odpowiednio do typu niepełnosprawności. Poznanie podstawowych chorób i sposobu rehabilitacji. Zapoznanie się z pracą zooterapeuty. Poznanie pozytywnych i negatywnych aspektów pracy „zwierzęcych” terapeutów.
Zapoznanie się z pracą hipoterapeuty.
Zajęcia praktyczne z dogoterapii.

Terminy zajęć

11.05.2018 (piątek): 18:00-20:00
12.05.2018 (sobota): 12:00-18:00
13.05.2018 (niedziela): 12:00-18:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

  • 12P10
  • Edycja XII - wiosna 2018
  • 11.05.2018
  • Agata Maria Kokocińska, Anna Strumińska
  • 15
  • 30
  • Przyroda
  • 300 zł
  • 150 zł
  • Kampus SGGW Ursynów