Alpaki i lamy w turystyce, rekreacji i alpakoterapii

Cel kursu

W ostatnich latach w krajach europejskich zaczął pojawiać się nowy typ turysty – podróżnika, który poszukuje innych doświadczeń niż dotychczas. Turysta poszukuje kontaktu z naturą poprzez kontakt ze środowiskiem wiejskim. Alpaki i lamy znalazły zatrudnienie w europejskiej turystyce i rekreacji przynosząc dochód.
Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom jak stworzyć nowe miejsce pracy z udziałem alpak i lam.  Kurs daje możliwość zdobycia wiedzy na temat wykorzystania alpak w szeroko pojętej turystyce i rekreacji, turystyce rodzinnej, agroturystyce, ale też alpakoterapi jako metodzie kontaktowej wspomagającej leczenie. Jak przygotować alpaki do trekkingu, zorganizować imprezy dla dzieci i dorosłych, a także zbadać rynek.

Opis kursu

Blok tematyczny I. Warunki utrzymania alpak (dobrostan, etologia, zachowanie  - mowa ciała, żywienie, rozród, pielęgnacja).

Blok tematyczny II. Rodzaje turystyki i rekreacji z alpakami: rodzinna, biznesowa, konferencyjna, korporacyjna, wystawiennicza, niepełnosprawnych, zajęcia dla dzieci (spacery i wycieczki). Terapia kontaktowa w szpitalach, hospicjach Alpaki w kulturze i sztuce, mity i wierzenia. Gastronomia na bazie mięsa alpak.

Blok tematyczny III. Wprowadzenie do rehabilitacji. Wprowadzenie do terapii ze zwierzętami, uwarunkowania prawne prowadzenia działalności terapeutycznej, rodzaje zaburzeń rehabilitowanych przy pomocy terapii kontaktowej z alpakami.

Blok tematyczny IV. Zajęcia praktyczne z udziałem dwóch alpak pracujących w terapii kontaktowej. Socjalizacja, układanie, tresura i trening alpaki metodą Holy Equus Zakładanie i zdejmowanie kantarka, wydawanie komend podczas szkolenia oraz spacer z alpaką - każdy uczestnik kursu będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem w celach ćwiczeniowych.

Korzyści

Zdobycie niezbędnej wiedzy jak wykorzystać i przygotować alpaki i lamy do pracy w turystyce, rekreacji, agroturystyce, alpakoterapii - ukierunkowanej na stworzenie nowego miejsca pracy jako walki z bezrobociem.

Terminy zajęć

07.12.2019 (sobota): 10:00-16:00
08.12.2019 (niedziela): 10:00-16:00
14.12.2019 (sobota): 10:00-16:00
15.12.2019 (niedziela): 10:00-16:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu