English Grammar Tenses

Cel kursu

Przygotowanie Słuchaczy do skutecznego posługiwania się czasami gramatycznymi w języku angielskim. Zapoznanie z autorską Gramatyczną Tabelą Porównawczą.

Opis kursu

Szkolenie zapoznaje Słuchaczy z autorską techniką poznania, zrozumienia i przyswojenia angielskich czasów gramatycznych Gramatyczna Tabela Porównawcza.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • zdefiniowanie, wyszczególnienie cech charakterystycznych oraz porównanie i przećwiczenie następujących czasów gramatycznych w języku angielskim:
  • Present Continuous Tense,
  • Present Simple Tense,
  • Past Continuous Tense,
  • Past Simple Tense,
  • Present Perfect Tense,
  • Past Perfect Tense,
  • Present Perfect Continuous Tense,
  • Past Perfect Continuous Tense,
  • Future Simple Tense,
  • Future "going to",
  • Present Continuous Tense for the future,
  • Present Simple Tense for the future,
  • Future Perfect Tense,
  • Future Perfect Continuous Tense,
 • porównanie:przeszłe, teraźniejsze, przyszłe; proste, ciągłe, perfect,
 • stworzenie Gramatycznej Tabeli Porównawczej.

Kurs dla:

 • młodzieży i dorosłych, którzy chcą powtórzyć i utrwalić znajomość angielskich czasów gramatycznych oraz rozwiać wątpliwości i rozwiązać problemy, a także przećwiczyć użycie czasów,
 • dla osób przygotowujących się do egzaminów, studiów w języku angielskim czy wyjazdów.

Poziom średniozaawansowany/zaawansowany (B1/C1).

Językiem wykładowym kursu jest język angielski.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat angielskich czasów gramatycznych.
 • Zdobycie wiedzy jak skutecznie zapamiętać i zrozumieć czasy gramatyczne (Gramatyczna Tabela Porównawcza).
 • Nabycie umiejętności praktycznych jak używać poszczególnych czasów.

Terminy zajęć

04.07.2018 (środa): 17:00-20:00
11.07.2018 (środa): 17:00-20:00
18.07.2018 (środa): 17:00-20:00
 

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 13J20
 • Edycja XIII - lato 2018
 • 04.07.2018
 • Barbara Klimek
 • 12
 • 30
 • Języki obce
 • 250 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów