Train the Trainer – wstęp do prowadzenia szkoleń cz.1

Cel kursu

 • nabycie umiejętności zaprojektowania wstępu do szkolenia (powitanie, przedstawienie, informacje formalne, zaprezentowanie przebiegu szkolenia + zawarcie kontraktu z grupą)
 • nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania modułu szkoleniowego
 • poznanie wybranych technik szkoleniowych
 • przyjrzenie się sposobom nawiązywania kontaktu uczestnikami szkoleń   
 • przyjrzenie się własnemu stylowi pracy jako trener dzięki pracy w grupie
 • nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami zainteresowanymi podobnym tematem (networking)

Opis kursu

Kurs jest pierwszą z dwóch części kursu adresowanego do wszystkich zainteresowanych rozwijaniem umiejętności i nabywaniem wiedzy związanej z warsztatem trenera. Wszyscy uczestnicy, którzy chcieliby prowadzić szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, kompetencji twardych, rozwoju osobistego czy biznesowe będą mieli okazję poznać swój styl trenerski, nauczą się projektować dobry wstęp do szkolenia, zawierać kontrakt z grupą, poznają wybrane techniki prowadzenia szkoleń  (np.: burza mózgów, dyskusja moderowana, praca w grupach, case study, role play). Poznają czym jest moduł szkoleniowy  i  poznają podstawy jego projektowania. Będą mieli okazję do poznania innych osób, które interesują się pracą trenera, wymienić się doświadczeniami, nawiązać nowe kontakty. Dzięki warsztatowemu charakterowi kursu, uczestnicy będą mieli okazję wypróbować nowo nabyte umiejętności w praktyce.

Korzyści

Kurs „Train the Trainer – wstęp do prowadzenia szkoleń” pozwoli uczestnikom, którzy nie mieli okazji prowadzić szkoleń, nabyć podstawowe umiejętności z zakresu pracy jako trener. Tym, którzy myślą o podjęciu pracy jako trener lub maja niewielkie doświadczenie pozwoli usystematyzować podstawowe informacje. Zdobycie elementarnej wiedzy i umiejętności pozwoli wszystkim, którzy mają do czynienia z sytuacją przekazywania wiedzy lub/i umiejętności miękkich  w rozwinięciu swoich kompetencji.

Terminy zajęć

22.06.2018 (piątek): 10:00-17:15
23.06.2018 (sobota): 10:00-17:15
24.06.2018 (niedziela): 10:00-17:15

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 12E3
 • Edycja XII - wiosna 2018
 • 22.06.2018
 • Aleksandra Skarżyńska
 • 24
 • 16
 • Ekonomia i społeczeństwo
 • 350 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów