FLIPczart nie taki straszny jak go (sam) namalujesz

Cel kursu

 • Przekonanie uczestników, którzy twierdzą, że nie potrafią rysować że „da się, można, potrafię”.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do prób i dobrej zabawy z rysowaniem.
 • Przekonanie uczestników, że wykorzystanie rysunków zwiększa poziom zapamiętywanej wiedzy.
 • Zapoznanie z zaletami myślenia wizualnego i zapisu graficznego na dużym formacie jakim jest flip.
 • Zapoznanie z zasadami kompozycji na flipie.
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej myślenia wizualnego i technik sketchnotingu do wykorzystania w tworzeniu super flipów.

Opis kursu

Warsztaty są dedykowane osobom, które zaczynają swoja pracę z rysunkiem i chciałby poznać podstawy, zacząć samodzielnie tworzyć flipy. Chciałyby również usprawnić przekazywanie wiedzy i informacji wykorzystując myślenie wizualne. Warsztat ma także za zadanie przekazać wiedzę dotyczącą myślenia wizualnego w celu lepszego zapamiętywania nauczanych treści oraz zaangażować i wzbudzić pozytywne emocje w odbiorcach.

Moduł 1.
Podstawy myślenia wizualnego i pracy na dużym formacie jakim jest flipchart. Jakie są korzyści związane z myśleniem wizualnym? Wyjaśnienie pojęć: sketchnoting. graphics recording, facilitacja graficzna, SQVID i inne.  Ćwiczenie mające na celu „rozrysowanie” uczestników szkolenia na formacie A4 i A0.  Materiały i narzędzia do rysowania. Książki, mazaki, gadżety. Od czego zacząć? Co jest niezbędne a z czym można poczekać? Skąd czerpać inspiracje?

Moduł 2.
Podstawy języka wizualnego (1). Alfabet wizualny. Tworzenie własnego banku ikon, w którym gromadzimy: przedmioty (domowego użytku, materiały szkolne, komputer i social media, biznes i edukacja), ludziki (Bikablo, kwadraciaki by Agnieszka Halama, solniczki i inne), procesy, pojęcia abstrakcyjne i metafory. Podstawy języka wizualnego (2). Kontenery, ramki, strzałki, obramowania, wstęgi i punktory. Pola tekstowe. Ćwiczenie na flipczarcie.

Moduł 3.
Ćwiczenie wyraźnego i szybkiego pisania na małym i dużym formacie. Liternictwo i zabawa z pisaniem. Po co litery w rysowaniu i jak jest ich rola? Pismo zwykłe, architekta, blokowe, skryptowe itp. Sposoby wyróżniania tekstu. Ćwiczenie na flipcharcie.

Moduł 4.
Zasady kompozycji flipchartów. Schematy flipchartów. Obrazowanie różnych typów informacji (proces, hierarchia, plan działania, oś czasu). Przedstawienie podstawowych szablonów flipchartów. Ćwiczenie przygotowanie własnego flipa, przedstawiającego proces lub hierarchię na bazie poznanych szablonów. Podstawy wiedzy o kolorach. Zasady wykorzystywania na flipcharcie. Koło kolorów. Kolory podstawowe, analogowe, komplementarne. Głębia i blask. Efekty 2-D. Jak wykorzystać kolor, żeby wspierać strukturę flipchartu? Przykłady. Ćwiczenie na flipcharcie.

Korzyści

Uczestnik kursu:

 • Uzyska wiedzę jak wykorzystać myślenie wizualne do tworzenia flipów.
 • Będzie wiedział jak wykorzystać kolory, podkreślenia i kroje pisma do wyróżnianie treści na flipcharcie.
 • Pozna różne kroje i rodzaje pisma.
 • Posiądzie wiedzę o kompozycji i strukturach flipchartu. Uczestnik wypracuje swój własny styl rysowania, mazania i przekona się, że potrafi rysować (zasada Agnieszki Borowczyk „Tak miało być”).
 • Uzyska wiedzę, która pozwoli mu na stworzenie prezentacji, tablicy lub infografiki do wykorzystania w procesie dydaktycznym albo informacyjnym.

Terminy zajęć

25.01.2020 (sobota): 09:00-17:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu