Zakładanie i efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa

Cel kursu

Podstawowym celem kursu jest pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej, zapoznanie słuchaczy z prawnymi i finansowymi aspektami prowadzenia przedsiębiorstwa. Osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą oraz te już prowadzące swoją firmę dowiedzą się m.in. jak ją rozwijać – poprzez analizę sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia, zrozumienie potrzeb klientów, kształtowanie umiejętności w zakresie metod i narzędzi zarządzania strategicznego w biznesie, nabycie kompetencji motywacyjnych i pracy w zespole.

Opis kursu

Kurs jest kompendium wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dostarcza wiedzy prawej i finansowej niezbędnej do zarejestrowania i prowadzenia przedsiębiorstwa. To jednak nie wszystko – forma warsztatowa pozwala na omówienie pomysłu na biznes każdego z uczestników kursu, analizę konkretnego przypadku, pomoc we właściwym zdefiniowaniu formy prowadzenia działalności, przekazania wiedzy z zakresu marketingu, zarządzania zespołem, umiejętności motywacyjnych, pisania biznesplanu, starania się o środki finansowe i wreszcie zbudowania właściwej, długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Tematyka kursu:

 1. Pomysł na biznes – definiowanie celów i potrzeb.
 2. Prawne aspekty działalności gospodarczej.
 3. Finansowe aspekty działalności gospodarczej.
 4. Analiza mikrootoczenia, analiza makrootoczenia, analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa.
 5. HR, czyli ludzie – budowanie zespołu.
 6. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi – planowanie zatrudnienia i formy świadczenia pracy, rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, kierowanie ludźmi w organizacji, zarządzanie efektami pracy, ocenianie pracowników, rozwój zasobów ludzkich.
 7. Koncepcje rozwoju potencjału przedsiębiorstwa.
 8. Budowanie planu strategicznego.
 9. Elementy promocji i marketingu.

Korzyści

Absolwent kursu:

 • Będzie potrafił wyznaczyć jasne i mierzalne cele działania przedsiębiorstwa.
 • Będzie znał podstawowe pojęcia z zakresu prawnych aspektów działalności gospodarczej.
 • Będzie umiał zastosować w praktyce podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz wskaźniki kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Nauczy się analizować zasoby przedsiębiorstwa, w tym znaczenie eliminacji jego słabych stron i wykorzystanie mocnych.
 • Przyswoi podstawy zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Będzie wykazywał wiedzę na temat podstawowych form promocji, reklamy, marketingu i public relations, a także budowania wizerunku i reputacji firmy.

Terminy zajęć

22.10.2019 (wtorek): 17:00-20:00
05.11.2019 (wtorek): 17:00-20:00
19.11.2019 (wtorek): 17:00-20:00
03.12.2019 (wtorek): 17:00-20:00
17.12.2019 (wtorek): 17:00-20:00
14.01.2020 (wtorek): 17:00-20:00
28.01.2020 (wtorek): 17:00-20:00
11.02.2020 (wtorek): 17:00-20:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 17E66
 • Edycja XVII - jesień/zima 2019
 • 22.10.2019
 • Paweł Gondek
 • 24
 • 30
 • Ekonomia i społeczeństwo
 • 350 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów