Podstawy wizualizacji danych w R

Cel kursu

Celem ogólnym kursu jest nabycie przez słuchacza umiejętności tworzenia i modyfikacji wykresów w środowisku R  za pomocą trzech pakietów: graphics, lattice i ggplot2.

Celem szczegółowym jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami tworzenia wykresów w środowisku R, zasadami ich poprawnej budowy, wyboru wykresu w zależności od rodzaju danych. Kurs ma także na celu przedstawienie różnic pomiędzy trzema, podstawowymi pakietami graficznymi służącymi do tworzenia wykresów w środowisku R.

Opis kursu

Ćwiczenia 1

 • Wstęp do środowiska R i R Studio
 • Import i eksport danych
 • Dostęp do pomocy w R
 • Wstęp do wizualizacji danych

Ćwiczenia 2

 • Wstęp do wizualizacji danych cd.
 • Od czego zależy wybór metody graficznej?
 • Ogólne zasady dotyczące czytelności wykresu
 • Prezentacja pakietów służących do tworzenia wykresów w R (graphics, lattice, ggplot2)

Ćwiczenia 3

 • Podstawowe typy wykresów w pakiecie graphics (tj. histogram, boxplot, scatterpot itp.)
 • Opis poszczególnych elementów wykresów (prezentacja na przykładzie „dobrych” i „złych” wykresów) wykonanych w środowisku R
 • Podstawowe argumenty funkcji graficznych (określenie i ustawienie poszczególnych elementów wykresu np. zakresu osi, opisu zmiennych na osiach, tytuł i pod tytułu, wyboru rodzaju punktów i ich kolorów, legendy, dodawanie tekstu i wzorów na wykresie itp.)

Ćwiczenia 4

 • Podstawowe argumenty funkcji graficznych cd.

Ćwiczenia 5

 • Podstawowe typy wykresów oraz zastosowanie argumentów funkcji graficznych w pakiecie lattice

Ćwiczenia 6

 • Podstawowe typy wykresów oraz zastosowanie argumentów funkcji graficznych w pakiecie ggplot2

Ćwiczenia 7

 • Wizualizacje wielowymiarowe (np. trójwymiarowy wykres rozrzutu, wykres bąbelkowy czy wykres współrzędnych równoległych (PCP)

Ćwiczenia 8

 • Wstęp do wykresów interaktywnych
 • Tworzenie dokumentów R Markdown

Korzyści

Słuchacze nabędą wiedzę na temat wizualizacji danych oraz umiejętności związanych z:

 • tworzeniem i modyfikacją wykresów w środowisku R przy użyciu trzech podstawowych pakietów
 • poprawną budową wykresów (zgodną z ogólnie przyjętymi zasadami)
 • zapoznanie się z wadami i zaletami prezentowanych metod graficznych
 • wyboru wykresów dostosowanych do danych (w zależności od ich rodzaju, liczebności, liczby i rodzaju zmiennych, liczby czynników i ich poziomów itp.)

Terminy zajęć

09.05.2018 (środa): 15:15-18:15
16.05.2018 (środa): 15:15-18:15
23.05.2018 (środa): 15:15-18:15
30.05.2018 (środa): 15:15-18:15
06.06.2018 (środa): 15:15-18:15
13.06.2018 (środa): 15:15-18:15
20.06.2018 (środa): 15:15-18:15
27.06.2018 (środa): 15:15-18:15

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 12C3
 • Edycja XII - wiosna 2018
 • 09.05.2018
 • Agnieszka Wnuk
 • 24
 • 15
 • Człowiek i technika
 • 350 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów