Biologia rozszerzona dla maturzystów - kurs ekspresowy

Cel kursu

Celem kursu jest wykształcenie umiejętności, które poza posiadaną wiedzą, są konieczne zarówno do analizy materiału źródłowego, jak i udzielania poprawnych odpowiedzi na postawione w arkuszu maturalnym pytania.

Opis kursu

W czasie zajęć duży nacisk będzie położony na wypracowanie umiejętności wyjaśniania procesów i zjawisk biologicznych, tak aby czasownik operacyjny „wyjaśnij” nigdy więcej nie sprawiał problemów.

Ćwiczenia będą również dotyczyły przedstawiania związków pomiędzy strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji życia, a także na przedstawianie i wyjaśnianie zależności między organizmem a środowiskiem.

Jedne z zajęć zostaną całkowicie poświęcone na doskonalenie znajomości metodyki badań biologicznych, w tym na planowanie obserwacji i doświadczeń biologicznych; formułowanie problemów badawczych, stawianie hipotez oraz rozróżnianie próby kontrolnej i badawczej.

Zagadnienia. które będą omówione na zajęciach:

Zajęcia 1: Budowa chemiczna organizmów, budowa i funkcjonowanie komórki, metabolizm.
Zajęcia 2: Przegląd różnorodności organizmów: wirusy, bakterie, protisty, mszaki, paprotniki.
Zajęcia 3: Rośliny nasienne (cykl życiowy, histologia, anatomia, fizjologia)
Zajęcia 4: Planowanie obserwacji i doświadczeń biologicznych; formułowanie problemów badawczych, stawianie hipotez oraz rozróżnianie próby kontrolnej i badawczej.
Zajęcia 5: Budowa i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców.
Zajęcia 6: Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Zajęcia 7: Genetyka – mechanizmy dziedziczenia.
Zajęcia 8: Genetyka molekularna, biotechnologia
Zajęcia 9: Ewolucja, ekologia, różnorodność biologiczna Ziemi i jej zagrożenia.

Korzyści

Powtórzenie wiedzy z biologii na poziomie rozszerzonym w celu zdobycia na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

02.03.2019 (sobota): 10:00-13:00
09.03.2019 (sobota): 10:00-13:00
16.03.2019 (sobota): 10:00-13:00
23.03.2019 (sobota): 10:00-13:00
30.03.2019 (sobota): 10:00-13:00
06.04.2019 (sobota): 10:00-13:00
13.04.2019 (sobota): 10:00-13:00
23.04.2019 (wtorek): 10:00-13:00
27.04.2019 (sobota): 10:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

  • 15BE
  • Edycja XV - wiosna 2019
  • 02.03.2019
  • Magdalena Wiśniewska
  • 36
  • 50
  • Kursy do matury
  • 600 zł
  • Kampus SGGW Ursynów