Warsztaty maturalne z biologii rozszerzonej

Cel kursu

Kurs umożliwi powtórzenie materiału z zakresu wszystkich zagadnień obowiązujących na maturze z biologii, a jednocześnie pozwoli na wykształcenie umiejętności poprawnego odpowiadania na pytania, w których zastosowano następujące czasowniki operacyjne: opisz, wyjaśnij, uzasadnij, porównaj, narysuj wykres, podaj, przedstaw, wykaż zależność, zaplanuj doświadczenie.

Opis kursu

Podczas zajęć rozwiązywane będą zestawy zadań egzaminacyjnych podzielone na bloki tematyczne:

Zajęcia 1: Budowa chemiczna organizmów, budowa i funkcjonowania komórki oraz metabolizm.
Zajęcia 2: Przegląd różnorodności organizmów: wirusy, bakterie, protisty, rośliny (budowa i rozmnażanie).
Zajęcia 3: Przegląd różnorodności organizmów cd (fizjologia roślin, budowa i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców).
Zajęcia 4: Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Zajęcia 5: Genetyka – mechanizmy dziedziczenia
Zajęcia 6: Genetyka molekularna, biotechnologia
Zajęcia 7: Ewolucja.
Zajęcia 8: Ekologia, różnorodność biologiczna Ziemi i jej zagrożenia.

W trakcie kursu omówione zostaną wybrane zadania z następujących arkuszy egzaminacyjnych:

 • Matura próbna I 2011
 • Matura próbna I 2012
 • Matura próbna I 2013
 • Matura próbna I 2014
 • Matura próbna I 2015
 • Matura próbna I 2016
 • Matura próbna I 2017
 • Matura V 2013
 • Matura V 2014
 • Matura V 2015
 • Matura V 2016
 • Matura V 2017
 • Matura V 2013
 • Matura V 2014
 • Matura VI 2015
 • Matura VI 2016
 • Matura VI 2017
 • Matura próbna XII 2014

Korzyści

Opanowanie wiedzy z biologii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

07.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
08.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
14.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
15.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
21.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
22.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
28.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
29.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 12MBW
 • Edycja XII - wiosna 2018
 • 07.04.2018
 • Magdalena Wiśniewska
 • 24 + 16 e-learningu
 • 40
 • Kursy do matury
 • 500 zł
 • Kampus SGGW Ursynów