Warsztaty maturalne z chemii rozszerzonej

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu chemii. Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy tuż przed maturą. Nabranie wprawy w rozwiązywaniu pytań maturalnych oraz wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi. Zidentyfikowanie ostatnich luk w wiedzy (koniecznej do samodzielnego uzupełnienia przed maturą).

Opis kursu

Na pierwszych 6 spotkaniach realizowane będą wybrane zagadnienia maturalne z następującego zakresu:

 1. Budowa atomu, podstawowe pojęcia, promieniotwórczość, elektrony w atomie, wiązania chemiczne, zadania obliczeniowe z tego zakresu,
 2. Nazewnictwo, właściwości i reakcje związków nieorganicznych, reakcje w roztworach elektrolitów, zadania obliczeniowe z tego zakresu,
 3. Procesy redoks i elementy elektrochemii, zadania obliczeniowe z tego zakresu,
 4. Kinetyka i statyka chemiczna, elementy chemii nieorganicznej, iloczyn rozpuszczalności, zadanie obliczeniowe z tego zakresu,
 5. Chemia organiczna 1: podstawowe pojęcia, izomeria, nazewnictwo, węglowodory, halogenki, alkohole, fenole, aldehydy i ketony, zadania obliczeniowe z tego zakresu,
 6. Chemia organiczna 2: kwasy i pochodne, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy i białka, cukry, zadanie obliczeniowe z tego zakresu.

Każde zajęcia kursu (od 2 do 7) rozpoczynać się będą krótkim (10-15 minutowym) sprawdzianem z zakresu ostatnich zajęć.

Kolejne dwa zajęcia kursu (7 i 8) będą symulacją matury - rozwiązane zostaną cztery zestawy obejmujące cały materiał maturalny z chemii.

Zalecamy, aby przed każdymi zajęciami (1-6) uczestnik kursu samodzielnie powtórzył partie materiału, które będą realizowane na kolejnych zajęciach.

Każde rozwiązanie problemu maturalnego będzie poprzedzone „czasem refleksji” – kilkudziesięciu sekundową ciszą na samodzielne zastanowienie się jak podejść to udzielenia właściwej odpowiedzi. Jeśli grupa sobie zażyczy – rozwiązanie konkretnego problemu (pytania maturalnego) zostanie uzupełnione przypomnieniem teorii.

Zaproponowane przez wykładowcę do rozwiązania na kursie problemy maturalne będą obejmowały pytania o zróżnicowanym stopniu trudności – od łatwych, krótkich do pytań trudnych, długich, wieloetapowych, wymagających niezłej znajomości chemii oraz umiejętności szybkiego i analitycznego czytania opisowego wstępu do pytań.

Korzyści

Maturzyści poznają sposób udzielania właściwych (trafiających w klucz maturalny) odpowiedzi, omijania pułapek itp. Na warsztatach maturalnych z chemii nie będą powtarzane pytania maturalne przerobione na kursie semestralnym. Nowi uczestnicy kursu otrzymają dostęp do notatek z tego kursu.

Uczestnicy warsztatów będą na każdych zajęciach trzymywać xero problemów przewidzianych do rozwiązania na kursie.

Terminy zajęć

07.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
08.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
14.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
15.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
21.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
22.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
28.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
29.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 12MChW
 • Edycja XII - wiosna 2018
 • 07.04.2018
 • Witold Bekas
 • 24 + 16 e-learningu
 • 40
 • Kursy do matury
 • 500 zł
 • Kampus SGGW Ursynów