Matematyka rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu matematyki w zakresie rozrzerzonym.  Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą. Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy matematycznej w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.
Wykształcenie zaawansowanych umiejętności: operowania obiektami abstrakcyjnymi: liczbami, zmiennymi i zbudowanymi z nich wyrażeniami algebraicznymi, zbiorami oraz funkcjami, budowania modeli matematycznych dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego oraz ich wykorzystania do rozwiązywania problemów praktycznych, wyćwiczenie elementów myślenia matematycznego.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Symbole matematyczne
 2. Funkcja i jej wykres
 3. Funkcja kwadratowa
 4. Definicja wielomianu i jego stopnia
 5. Definicja ciągu liczbowego
 6. Związki miedzy funkcjami trygonometrycznymi i ich zastosowanie w dowodzeniu tożsamości
 7. Potęga o wykładniku naturalnym, całkowitym i wymiernym
 8. Twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym w  okręgu
 9. Wektory w ujęciu syntetycznym i w układzie współrzędnych
 10. Równanie okręgu
 11. Aksjomaty geometrii w przestrzeni
 12. Granica funkcji w punkcie
 13. Zadania optymalizacje z wykorzystaniem pochodnej funkcji
 14. Pojecie silni i symbolu Newtona
 15. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Szczegółowy program kursu.

Korzyści

Opanowanie wiedzy z matematyki na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

03.03.2018 (sobota): 10:00-13:00
04.03.2018 (niedziela): 10:00-13:00
10.03.2018 (sobota): 10:00-13:00
11.03.2018 (niedziela): 10:00-13:00
17.03.2018 (sobota): 10:00-13:00
18.03.2018 (niedziela): 10:00-13:00
24.03.2018 (sobota): 10:00-13:00
25.03.2018 (niedziela): 10:00-13:00
30.03.2018 (piątek): 10:00-13:00
03.04.2018 (wtorek): 10:00-13:00
07.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
08.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
14.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
15.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
21.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
22.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
28.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
29.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
02.05.2018 (środa): 10:00-13:00
05.05.2018 (sobota): 10:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 12M_M3
 • Edycja XII - wiosna 2018
 • 03.03.2018
 • Marcin Klekowski
 • 60 + 45 e-learningu
 • 30
 • Kursy do matury
 • 950 zł
 • Kampus SGGW Ursynów