Geografia rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu geografii.  Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą.Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Powstanie i budowa Wszechświata
 2. Cechy i następstwa ruchów Ziemi
 3. Minerały i skały- charakterystyka; budowa wnętrza Ziemi; tektonika płyt litosfery; procesy endogeniczne
 4. Geologia historyczna- charakterystyka dziejów Ziemi; historia geologiczna Polski; przekroje geologiczne
 5. Procesy egzogeniczne
 6. Atmosfera
 7. Hydrosfera
 8. Pedosfera i biosfera
 9. Geografia ludności
 10. Geografia osadnictwa
 11. Geografia rolnictwa
 12. Geografia przemysłu
 13. Geografia usług
 14. Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego państwa; charakterystyka krajów słabo i wysoko rozwiniętych
 15. Geografia polityczna
 16. Relacje człowiek-środowisko
 17. Mapa – jej elementy, zadania z mapą.

Wszystkie zajęcia uwzględniają wymagania CKE i są nakierowane na pytania maturalne i klucze odpowiedzi.

Szczegółowy program kursu.

Korzyści

Opanowanie wiedzy z geografii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

03.03.2018 (sobota): 10:00-13:00
04.03.2018 (niedziela): 10:00-13:00
10.03.2018 (sobota): 10:00-13:00
11.03.2018 (niedziela): 10:00-13:00
17.03.2018 (sobota): 10:00-13:00
18.03.2018 (niedziela): 10:00-13:00
24.03.2018 (sobota): 10:00-13:00
25.03.2018 (niedziela): 10:00-13:00
30.03.2018 (piątek): 10:00-13:00
03.04.2018 (wtorek): 10:00-13:00
07.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
08.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
14.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
15.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
21.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
22.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
28.04.2018 (sobota): 10:00-13:00
29.04.2018 (niedziela): 10:00-13:00
02.05.2018 (środa): 10:00-13:00
05.05.2018 (sobota): 10:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 12M_G1
 • Edycja XII - wiosna 2018
 • 03.03.2018
 • Radosław Konieczny
 • 60 + 45 e-learningu
 • 35
 • Kursy do matury
 • 950 zł
 • Kampus SGGW Ursynów