Matematyka w pigułce - kurs wyrównawczy

Cel kursu

Podstawowym celem kursu nie jest jednak uzupełnienie wiadomości  różniących wymagania poziomu rozszerzonego i  podstawowego nauczania matematyki w szkole średniej  a uzupełnienie i  przypomnienie podstawowych elementów wykształcenia matematycznego studentów rozpoczynających naukę w SGGW na wydziałach, na których matematyka nie jest przedmiotem wiodącym.
Mobilizacja studenta I roku do dobrego zrozumienia i wyćwiczenia podstaw matematyki. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy w stopniu umożliwiającym spokojne korzystanie z wykładów i ćwiczeń z przedmiotów wykorzystujących wiedzę matematyczną.

Opis kursu

Na kursie powtórzone będą następujące zagadnienia:
• sprawne wykonywanie działań rachunkowych w szczególności działań z zastosowań procentów, promili, punktów procentowych, działań na potęgach, pierwiastkach
i z użyciem logarytmów oraz wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej,
• działania na wyrażeniach algebraicznych z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia, przekształcanie wzorów w celu wyznaczania  występujących w nich wielkości, wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne,
• pojęcie funkcji w tym umiejętność posługiwania się wykresem w celu interpretacji zjawisk fizycznych i chemicznych,
• przegląd wiadomości o funkcjach elementarnych (funkcja liniowa, kwadratowa, wykładnicza, logarytmiczna),
• ciągi liczbowe, w szczególności ciąg arytmetyczny i geometryczny,
• posługiwanie się miarą łukowa kąta skierowanego oraz przypomnienie podstawowych własności funkcji trygonometrycznych,
• dodawanie, odejmowanie oraz mnożenie przez liczbę wektorów w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz podstawowe wiadomości z geometrii analitycznej,
• elementarne równania wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne,
• podstawowe wielkości statystyki opisowej służące do analizy średniej i miary rozproszenia  w próbie, 
• przypomnienie reguły mnożenia do wyznaczania liczby wyników doświadczeń losowych oraz własności prawdopodobieństwa.

W trakcie kursu nie będą omawiane wiadomości z planimetrii i stereometrii z zakresu szkoły średniej ponieważ ich zastosowanie w trakcie zajęć z w/w przedmiotów w programie studiów jest znikome.
Ile ramy czasowe  pozwolą, na zajęciach przedstawione będą krótko elementy logiki matematycznej (istotność kwantyfikatorów, twierdzenie proste i odwrotne) i intuicyjne przedstawienie granicy ciągu (szereg geometryczny) oraz kilka ciekawostek (zmienność wykładnicza a liniowa czyli dlaczego intuicji nie zawsze możemy ufać, paradoks Bertranda czyli dlaczego musimy definiować zbiór zdarzeń elementarnych w rachunku prawdopodobieństwa).

Korzyści

Przypomnienie i opanowanie podstaw wiedzy z matematyki ułatwiających dobre zrozumienie treści wykładów oraz ćwiczeń z tego przedmiotu w czasie studiów.

UWAGA!

W przypadku wyboru dwóch kursów wyrównawczych zniżka 100 zł.
W przypadku wyboru trzech kursów wyrównawczych zniżka 200 zł.

Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość rezerwacji miejsca w akademikach SGGW na czas trwania kursu.
Szczegóły pod numerem telefonu 22 59 310 65.

Terminy zajęć

Proponowane terminy zajęć:

18.09.2017 (poniedziałek): 8:00-12:00
19.09.2017 (wtorek): 8:00-12:00
20.09.2017 (środa): 8:00-12:00
21.09.2017 (czwartek): 8:00-12:00
22.09.2017 (piątek): 8:00-12:00
23.09.2017 (sobota): 8:00-12:00
25.09.2017 (poniedziałek): 8:00-12:00
26.09.2017 (wtorek): 8:00-12:00
27.09.2017 (środa): 8:00-12:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

  • 10M_MW
  • Edycja X - lato 2017
  • 18.09.2017
  • Marcin Klekowski
  • 39 + 14 e-learningu
  • 60
  • Kursy do matury
  • 600 zł
  • Kampus SGGW Ursynów