Fizyka od zera do nieskończoności – kurs wyrównawczy

Cel kursu

Proste wyjaśnienie „od podstaw” elementarnych zagadnień z zakresu fizyki.  Mobilizacja studenta I roku do zrozumienia i opanowania podstaw fizyki. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy w stopniu umożliwiającym spokojne korzystanie z wykładów i ćwiczeń z fizyki na I roku.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Zasada zachowania energii. Rodzaje energii. Praca. Moc. Ciepło.
 2. Zasady dynamiki. Ruch jednostajny i zmienny. Zasada zachowania pędu. Tarcie.
 3. Ruch drgający i falowy. Rezonans mechaniczny. Fale akustyczne.
 4. Ruch obrotowy bryły. Zasada zachowania momentu pędu. Maszyny proste.
 5. Gaz doskonały. Równanie Clapeyrona. Przemiany gazowe. Silniki termodynamiczne. Zasady termodynamiki. Cykl Carnota.
 6. Zasada zachowania ładunku. Napięcie i natężenie elektryczne. Prawo Coulomba.
 7. Prąd elektryczny. Prawo Ohma. Proste układy elektryczne. Moc prądu.
 8. Pole magnetyczne. Magnesy trwałe i elektromagnesy. Siła elektrodynamiczna i siła Lorentza.
 9. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Prąd zmienny. Transformator.
 10. Fale elektromagnetyczne. Polaryzacja. Prawo załamania. Zwierciadła i soczewki. Dyfrakcja i interferencja.
 11. Budowa atomu i jadra atomowego. Przemiany jądrowe. Energia jądrowa.
 12. Zasady wykonywania pomiarów. Określanie niepewności pomiaru. Opracowywanie wyników pomiarów. Przygotowanie do ćwiczeń w pracowni fizycznej.

Na każdych zajęciach kursu będą rozwiązywane zadania obliczeniowe.

Korzyści

Opanowanie podstaw wiedzy z fizyki ułatwiających dobre zrozumienie treści wykładów oraz ćwiczeń z fizyki w czasie studiów.

UWAGA!

W przypadku wyboru dwóch kursów wyrównawczych zniżka 100 zł.
W przypadku wyboru trzech kursów wyrównawczych zniżka 200 zł.

Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość rezerwacji miejsca w akademikach SGGW na czas trwania kursu.
Szczegóły pod numerem telefonu 22 59 310 65.

Terminy zajęć

Proponowane terminy zajęć:

18.09.2017 (poniedziałek): 16:00-20:00
19.09.2017 (wtorek): 16:00-20:00
20.09.2017 (środa): 16:00-20:00
21.09.2017 (czwartek): 16:00-20:00
22.09.2017 (piątek): 16:00-20:00
23.09.2017 (sobota): 16:00-20:00
25.09.2017 (poniedziałek): 16:00-20:00
26.09.2017 (wtorek): 16:00-20:00
27.09.2017 (środa): 16:00-20:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 10M_FW
 • Edycja X - lato 2017
 • 18.09.2017
 • Marek Butryn
 • 36 + 14 e-learningu
 • 60
 • Kursy do matury
 • 600 zł
 • Kampus SGGW Ursynów