Chemia w pigułce – kurs wyrównawczy

Cel kursu

Proste wyjaśnienie „od podstaw” elementarnych zagadnień z zakresu chemii. Mobilizacja studenta I roku do zrozumienia i opanowania podstaw chemii. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy chemicznej w stopniu umożliwiającym spokojne korzystanie z wykładów i ćwiczeń z chemii na I roku.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Budowa atomów. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne.
 2. Pozajądrowa budowa atomu i wnioski z płynące z budowy powłok.
 3. Elementy chemii kwantowej.
 4. Wiązania chemiczne.
 5. Elementy chemii roztworów. Stężenia i ich obliczanie.
 6. Charakterystyka związków nieorganicznych – podstawowe pojęcia, nazewnictwo, otrzymywanie, podziały, typowe reakcje.
 7. Teorie kwasów i zasad. Obliczenia stechiometryczne.
 8. Elektrolity – podstawowe pojęcia,  reakcje w roztworach elektrolitów.
 9. Procesy redoks. Elementy elektrochemii.
 10. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii organicznej. Podziały związków organicznych. Pojęcie izomerii związków organicznych.
 11. Zasady nazewnictwa związków organicznych.
 12. Węglowodory – występowanie, właściwości, reakcje, otrzymywanie, zastosowania.
 13. Grupy funkcyjne i krótka charakterystyka związków z różnymi grupami funkcyjnymi.
 14. Elementy chemii biocząsteczek.

Na każdych zajęciach kursu będą rozwiązywane zadania obliczeniowe (zawsze ponad 10 w trakcie każdych zajęć).

Korzyści

Opanowanie wiedzy z chemii w zakresie ułatwiającym dobre zrozumienie treści wykładów oraz ćwiczeń z chemii na I roku.

UWAGA!

W przypadku wyboru dwóch kursów wyrównawczych zniżka 100 zł.
W przypadku wyboru trzech kursów wyrównawczych zniżka 200 zł.

Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość rezerwacji miejsca w akademikach SGGW na czas trwania kursu.
Szczegóły pod numerem telefonu 22 59 310 65.

Terminy zajęć

Proponowane terminy zajęć:

18.09.2017 (poniedziałek): 12:00-16:00
19.09.2017 (wtorek): 12:00-16:00
20.09.2017 (środa): 12:00-16:00
21.09.2017 (czwartek): 12:00-16:00
22.09.2017 (piątek): 12:00-16:00
23.09.2017 (sobota): 12:00-16:00
25.09.2017 (poniedziałek): 12:00-16:00
26.09.2017 (wtorek): 12:00-16:00
27.09.2017 (środa): 12:00-16:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 10M_ChW
 • Edycja X - lato 2017
 • 18.09.2017
 • Witold Bekas
 • 36 + 14 e-learningu
 • 60
 • Kursy do matury
 • 600 zł
 • Kampus SGGW Ursynów