Geografia rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu geografii.  Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą.Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Powstanie i budowa Wszechświata
 2. Cechy i następstwa ruchów Ziemi
 3. Minerały i skały- charakterystyka; budowa wnętrza Ziemi; tektonika płyt litosfery; procesy endogeniczne
 4. Geologia historyczna- charakterystyka dziejów Ziemi; historia geologiczna Polski; przekroje geologiczne
 5. Procesy egzogeniczne
 6. Atmosfera
 7. Hydrosfera
 8. Pedosfera i biosfera
 9. Geografia ludności
 10. Geografia osadnictwa
 11. Geografia rolnictwa
 12. Geografia przemysłu
 13. Geografia usług
 14. Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego państwa; charakterystyka krajów słabo i wysoko rozwiniętych
 15. Geografia polityczna
 16. Relacje człowiek-środowisko
 17. Mapa – jej elementy, zadania z mapą.

Wszystkie zajęcia uwzględniają wymagania CKE i są nakierowane na pytania maturalne i klucze odpowiedzi.

Szczegółowy program kursu.

Korzyści

Opanowanie wiedzy z geografii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

16.09.2017 (sobota): 10:00-13:00
23.09.2017 (sobota): 10:00-13:00
30.09.2017 (sobota): 10:00-13:00
07.10.2017 (sobota): 10:00-13:00
14.10.2017 (sobota): 10:00-13:00
21.10.2017 (sobota): 10:00-13:00
28.10.2017 (sobota): 10:00-13:00
04.11.2017 (sobota): 10:00-13:00
12.11.2017 (niedziela): 10:00-13:00
18.11.2017 (sobota): 10:00-13:00
25.11.2017 (sobota): 10:00-13:00
02.12.2017 (sobota): 10:00-13:00
09.12.2017 (sobota): 10:00-13:00
16.12.2017 (sobota): 10:00-13:00
23.12.2017 (sobota): 10:00-13:00
27.12.2017 (środa): 10:00-13:00
29.12.2017 (piątek): 10:00-13:00
07.01.2018 (niedziela): 10:00-13:00
13.01.2018 (sobota): 10:00-13:00
14.01.2018 (niedziela): 10:00-13:00
27.01.2018 (sobota): 10:00-13:00
03.02.2018 (sobota): 10:00-13:00
10.02.2018 (sobota): 10:00-13:00
17.02.2018 (sobota): 10:00-13:00
24.02.2018 (sobota): 10:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 10M_G1
 • Edycja X - lato 2017
 • 16.09.2017
 • Radosław Konieczny
 • 75 + 45 e-learningu
 • 35
 • Kursy do matury
 • 1 350 zł
 • Kampus SGGW Ursynów