Geografia rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu geografii.  Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą.Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Powstanie Wszechświata, budowa  Wszechświata
 2. Ogólna charakterystyka ruchu obrotowego Ziemi
 3. Geneza i cechy minerałów i skał; minerały i ich właściwości, skały magmowe, skały osadowe, skały metamorficzne
 4. Procesy wulkaniczne i plutonizm – przyczyny i skutki
 5. Procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi
 6. Skład i budowa atmosfery ziemskiej
 7. Geneza i zasoby hydrosfery
 8. Procesy glebotwórcze i ich przebieg  w zależności od wpływu czynników geograficznych
 9. Rozwój ludnościowy świata, fazy rozwoju demograficznego
 10. Przyczyny i konsekwencje migracji ludności
 11. Proces rozwoju i funkcje miast
 12. Uprawa zbóż, roślin okopowych, przemysłowych, używek oraz warzyw i owoców na świecie
 13. Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa w Polsce
 14. Przemysł, jego podział i rola w gospodarce
 15. Zróżnicowanie   znaczenia   sektora  usług  w  krajach   o   różnym   poziomie   rozwoju gospodarczego
 16. Regiony turystyczne świata i Polski – walory przyrodnicze, kulturowe, wyposażenie w infrastrukturę turystyczną
 17. Polityczna mapa współczesnego świata, podział mórz i oceanów
 18. Mapa i jej elementy

Wszystkie zajęcia uwzględniają wymagania CKE i są nakierowane na pytania maturalne i klucze odpowiedzi.

Szczegółowy program kursu.

Korzyści

Opanowanie wiedzy z geografii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

16.09.2017 (sobota): 10:00-13:00
23.09.2017 (sobota): 10:00-13:00
30.09.2017 (sobota): 10:00-13:00
07.10.2017 (sobota): 10:00-13:00
14.10.2017 (sobota): 10:00-13:00
21.10.2017 (sobota): 10:00-13:00
28.10.2017 (sobota): 10:00-13:00
04.11.2017 (sobota): 10:00-13:00
12.11.2017 (niedziela): 10:00-13:00
18.11.2017 (sobota): 10:00-13:00
25.11.2017 (sobota): 10:00-13:00
02.12.2017 (sobota): 10:00-13:00
09.12.2017 (sobota): 10:00-13:00
16.12.2017 (sobota): 10:00-13:00
23.12.2017 (sobota): 10:00-13:00
27.12.2017 (środa): 10:00-13:00
29.12.2017 (piątek): 10:00-13:00
07.01.2018 (niedziela): 10:00-13:00
13.01.2018 (sobota): 10:00-13:00
20.01.2018 (sobota): 10:00-13:00
27.01.2018 (sobota): 10:00-13:00
03.02.2018 (sobota): 10:00-13:00
10.02.2018 (sobota): 10:00-13:00
17.02.2018 (sobota): 10:00-13:00
24.02.2018 (sobota): 10:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 10M_G1
 • Edycja X - lato 2017
 • 16.09.2017
 • Radosław Konieczny
 • 75 + 45 e-learningu
 • 35
 • Kursy do matury
 • 1 350 zł
 • Kampus SGGW Ursynów