Fotograficzne inspiracje

Cel kursu

 • Rozszerzenie ogólnej wiedzy słuchaczy o konkretne fakty i ciekawostki z wybranych dziedzin, które mogą być przydatne fotografującym (m.in. odwołanie się do postaci-mistrzów, ich twórczości, warsztatu: Caravaggio, Bernini, de Chirico, Dali, Arcimboldi, Gaudi, Jan Bułhak, Ansel Adams, zarysowanie głównych koncepcji teorii fraktali w sztuce i nauce, sustainable development, początków fotografii, synestezji)
 • Przekazanie fotograficznego abc na poziomie wyższym niż początkujący (m.in. zarządzanie barwami, panowanie nad światłem, portretowanie)
 • Dyskusja portfolio i wymiana fotograficznych doświadczeń
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i dostarczenie okazji do fotografowania (wspólne wyjścia plenerowe)
 • Przekazanie w sposób skondensowany informacji i zestawów ćwiczeń oraz wskazówek służących do samodzielnego pracowania nad własnym warsztatem

Opis kursu

W każdym tygodniu słuchacze otrzymują porcję wiedzy teoretycznej w czasie dwóch spotkań; pierwsze dotyczą tematów związany bezpośrednio z fotografią i warsztatem oraz są okazją do przedyskutowania konkretnych zdjęć, drugie stanowią wprowadzenie i nawiązanie do tematu pleneru. Są przewidziane również konkretne zadania do samodzielnego zrealizowania, które mają ugruntować zdobytą wiedzę i przygotować uczestników do wspólnych zajęć praktycznych.
Zarys poszczególnych zajęć:

1. „Dlaczego fotograf jest człowiekiem renesansu?” –wstęp do zajęć i przedstawienie planu oraz krótka „pigułka” z podstawami fotograficznego warsztatu: przysłona, migawka, iso, pozostałe parametry i ich wpływ na zdjęcie; o interdyscyplinarności w nauce i sztuce; synestezja; ćwiczenia praktyczne z refleksu oraz podzielności uwagi; muzyka jako inspiracja

2. „Światło i cień” –światło jako podstawowe narzędzie pracy fotografa; cieniem malowane; Caravaggio -mistrz chiaroscuro; o rozpiętości tonalnej matrycy cyfrowej; Ansel Adams i jego system strefowy

3. Plener: „Roztańczonym krokiem” (przestrzeń miejska)

4.  „Kolorowy zawrót głowy” –widzenie barwne, kolory i ich postrzeganie, fizyka i fizjologia, zarządzanie barwą w fotografii cyfrowej

5. „Fraktale dookoła. O liniach, kształtach, formach i powtórzeniach” –fraktale w przyrodzie, sztuce i nauce; o kompozycji zdjęć: od podstaw do poszukiwań; nie taka symetria straszna; porządek w chaosie

6. Plener: „Na tropie wzorów” i/lub „Makrołowy” (Ogród Botaniczny lub przestrzeń miejska)

7. „Szły raz drogą trzy kaczuszki: czarna, biała i trójwymiarowa” –nutka retro; czego fotograf może nauczyć się od rzeźbiarzy?; Bernini i moment uchwycony; kiedy mniej to więcej, a kiedy za mało; trójwymiarowość na płaskim zdjęciu; techniki wizualizacji 3D

8.  „Spojrzenie w oczy” –rola człowieka na zdjęciu; portret i jego rodzaje; emocje i cechy charakteru; od zdjęcia legitymacyjnego po karykaturę; personifikacja w fotografii zwierząt; strategie fotografów dzikiej przyrody

9. Plener: „Ile człowieka w zwierzu?” (Warszawski Ogród Zoologiczny)

10. „Wolniej proszę!” –od pomysłu do realizacji; jakość nie ilość; wieloaspektowa rola czasu w fotografii; ćwiczenie praktyczne poświęcenia dłuższej chwili uwagi jednemu obiektowi, obchodzenie sceny dookoła i zmiana perspektywy; koncepcje slow life i sustainable development; jak być dobrym odbiorcą

11.  „Szybko, szybciej…..wycieczka” –fotografia na wyjeździe, w grupie, w nieznanym otoczeniu; architektoniczne pułapki; dokumentacja i fantazja; Gaudi

12. Plener: „W skórze turysty” (Stare Miasto w Warszawie)

13. „Fotograf –obiektywny obserwator czy inscenizator czarodziej?” –o przeciwieństwach, dosłowności i abstrakcji; obiektywnie czy subiektywnie?; przypadek i plan; właściwy moment i czemu Rembrandt miał łatwiej; Arcimboldi, de Chirico, Dali; „destylat” z wrażenia 

14.  „Władca fotonów” –pierwsze kroki w oswajaniu światła; studio abc

15.  „Wisienka na torcie” –podsumowanie zajęć i zdjęć powstałych jako efekt plenerów; rozwój fotograficzny jako droga bez końca

Korzyści

Słuchacze po ukończeniu kursu wiedzą więcej o roli światła w fotografii, jej historii, znają podstawowe fakty z kilku dziedzin sztuki i nauki, które mogą być im pomocne w dalszym kształtowaniu swojego spojrzenia i zainspirować do budowy dojrzałego portfolio. Rozwijają umiejętność świadomego patrzenia i dojrzałej krytyki.

Terminy zajęć

Poniedziałki, czwartki, soboty (g. 17:30- 19:55) : 08.05, 11.05, 13.05, 15.05, 18.05, 20.05, 22.05, 25.05, 27.05, 29.05.2017;
Czwartek, sobota (g. 17:30- 19:55): 01.06, 03.06, 05.06, 08.06, 10.06.2017;

Sobotnie zajęcia w plenerze (oprócz ostatniej soboty)
Sobotnie plenery- 3h zegarowe bez przerw

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 9C4
 • Edycja IX - wiosna 2017
 • 08.05.2017
 • Agnieszka Dąbrowska
 • 50
 • 25
 • Człowiek i technika
 • 650 zł
 • Kampus SGGW Ursynów