Alpaki - podstawy chowu i hodowli

Cel kursu

Możliwość poprowadzenia hodowli, uzyskania wysokiej jakości włókna, poznania potrzeb pokarmowych i bytowych, zabiegów pielęgnacyjnych. Jak uzyskać dochód i zminimalizować straty?

Opis kursu

BLOK I
Omówienie korzyści z hodowli: włókno, mięso, skóry wraz z futrem, nawóz, turystyka i rekreacja, alpakoterapia. Światowa populacja i rynek: export, import.  Alpaki w Europie i Polsce. Pochodzenie i ewolucja, systematyka gatunku, hybrydy.

BLOK II
Budowa przewodu pokarmowego i fizjologia trawienia. Wzór zębowy i rozpoznawanie wieku alpak na jego podstawie. Pomieszczenia dla alpak w hodowli fermowej i przyzagrodowej i  ich wyposażenie, wybiegi, pastwiska. Układ kostny, budowa stopy, nacisk na grunt.  Pasze stosowane w żywieniu różnych grup wiekowych.
Behawior alpak: pastwiskowy, rozrodczy. Układ rozrodczy i zachowania płciowe, stanówka, rozwój ciąży, fazy porodu, aborcja płodu. Transport alpak. Mięso alpak – wartość odżywcza, podział i rozbiór tuszy, klasyfikacja tusz.  Nawóz – zawartość składników mineralnych, wykorzystanie.

BLOK III
Pielęgnacja alpak: metody strzyży, klasyfikacja runa, przechowywanie, korekta zębów i paznokci.
Charakterystyka włókna alpak: biologia runa, cechy jakościowe i ilościowe, kategorie i klasy w skupie. Pomiar mikroskopowy i jego dokładność, miejsce pobierania próbki do analizy parametrów włókna.
Najważniejsze parametry włókna, analiza wyników (histogramu). Ocena jakości włókna – zajęcia praktyczne

BLOK IV
Pasożyty alpak: zewnętrzne i wewnętrzne. Choroby alpak: infekcyjne i wirusowe.
Anatomiczne wady alpak i dziedziczne.
Ocena wartości hodowlanej; alpaka standard i premium – różnice.  Selekcja alpak, wystawy i pokazy, sędziowanie - alpaca show.  Import, export. Biznesplan.

Korzyści

Zdobycie wiedzy niezbędnej do poprowadzenia tego typu biznesu, korzyści finansowe, minimalizacja strat ekonomicznych, alternatywne źródło dochodu.

Terminy zajęć

16.11.2019 (sobota): 10:00-16:00
17.11.2019 (niedziela): 10:00-16:00
23.11.2019 (sobota): 10:00-16:00
24.11.2019 (niedziela): 10:00-16:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

  • 17P26
  • Edycja XVII - jesień/zima 2019
  • 16.11.2019
  • Anna Morales Villavicencio
  • 24
  • 20
  • Przyroda
  • 350 zł
  • 150 zł
  • Kampus SGGW Ursynów