Prawne i psychologiczne aspekty komunikacji i rozwiązywania sporów w pracy

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i podstawami psychologicznymi komunikacji i konfliktu w miejscu pracy. W praktyczny sposób zostaną omówione przeszkody na płaszczyźnie prawnej i psychologicznej w dialogu między pracodawcą a pracownikiem takie jak mobbing, molestowanie, dyskryminacja i wypalenie zawodowe oraz liczne sposoby radzenia sobie z nimi.

Opis kursu

Prawidłowa komunikacja i zarządzanie konfliktami jest szczególnie ważną umiejętnością, zwłaszcza dla pracowników i pracodawców. Problemy tej natury często stanowią dla wielu z nas kwestię codziennego życia zawodowego.  Kurs dedykowany jest dla każdego, a w szczególności dla pracowników i pracodawców, którzy chcą zapoznać się z podstawami prawnymi i psychologicznymi dialogu w pracy, w tym z przeszkodami w jego budowaniu i sposobami radzenia sobie z nimi.

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Komunikacja i konflikt – definicja pojęć – test na własny styl komunikacji, typy konfliktów; Dyskurs i dialog – charakterystyka pojęć, warunki prowadzenia dyskursu i dialogu w perspektywie filozofii prawa.
 2. Dialog społeczny w Polsce – charakterystyka – podstawy prawne dialogu społecznego, Rada Dialogu Społecznego, spory zbiorowe.
 3. Mobbing – czynniki sprzyjające powstawaniu mobbingu, profil ofiary i mobbera, sposoby rozpoznawania i radzenia sobie z konsekwencjami mobbingu, podstawy prawne, aktualne orzecznictwo i zmiany w orzecznictwie, studium przypadku, formy pomocy.
 4. Wypalenie zawodowe i work-life balance – regulacje prawne w Polsce i na świecie, przesłanki, jak rozpoznać wypalenie zawodowe, studium przypadku, wypalenie zawodowe w praktyce. Dyskryminacja i molestowanie – regulacje prawne w Polsce i na świecie, dyskryminacja ze względu na płeć, płacę, pochodzenie, rasę, religię; molestowanie.
 5. Konflikty w organizacji – rodzaje konfliktów, instytucje służące rozstrzyganiu i rozwiązywaniu sporów w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, pomoc w sytuacji konfliktu. Alternatywne metody rozwiązywanie sporów i konfliktów: mediacje w praktyce – sprawiedliwość naprawcza, zasady prowadzenia mediacji, praktyczne ćwiczenia, mediacje a negocjacje – różnice.
 6. Mediacje pracownicze – regulacje prawne, skuteczność, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne.
 7. Mediacje w sporach zbiorowych – regulacje prawne, skuteczność, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne.

Korzyści

 1. Słuchacz zna techniki prowadzenia prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
 2. Słuchacz poznaje własny styl komunikowania się.
 3. Słuchacz poznaje zakłócenia w komunikacji takie jak mobbing, wypalenie zawodowe, molestowanie i dyskryminacja oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
 4. Słuchacz posiada wiedzę o regulacjach prawnych w zakresie rozstrzygania i rozwiązywania sporów.
 5. Słuchacz posiada wiedzę w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacje i negocjacje i w praktyczny sposób uczy się ich zastosowania.

Terminy zajęć

21.11.2019 (czwartek): 17:30-19:50
28.11.2019 (czwartek): 17:30-19:50
05.12.2019 (czwartek): 17:30-19:50
12.12.2019 (czwartek): 17:30-19:50
19.12.2019 (czwartek): 17:30-19:50
09.01.2020 (czwartek): 17:30-19:50
16.12.2020 (czwartek): 17:30-19:50

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 17E61
 • Edycja XVII - jesień/zima 2019
 • 21.11.2019
 • Karolina Czapska-Małecka
 • 21
 • 20
 • Ekonomia i społeczeństwo
 • 350 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów