Łacina dla początkujących

Cel kursu

 • Uświadomienie Słuchaczom roli łaciny w kształtowaniu się słownictwa j. polskiego oraz innych współczesnych języków europejskich;
 • Znajomość języka łacińskiego na poziomie podstawowym, pozwalającym na tłumaczenie prostych tekstów i inskrypcji;
 • Umiejętność poprawnego stosowania w wypowiedzi łacińskich zwrotów i sentencji;
 • Poznanie roli języków klasycznych (łaciny i greki) w życiu współczesnego człowieka oraz ich znaczenia w rozwoju terminologii z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych.

Opis kursu

Kurs poszerza wiedzę ogólną. Pozwala dostrzec obecność łaciny w życiu „przeciętnego” Polaka na co dzień. Pomaga dogłębnie spojrzeć na nasz język i zrozumieć niekiedy trudne słownictwo, w tym  fachową terminologię oraz łacińskojęzyczne powiedzenia i zwroty.

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

 1. Zarys historii starożytnego Rzymu oraz języka łacińskiego.
 2. Wpływ łaciny na rozwój języków nowożytnych, począwszy od przejęcia alfabetu, przez aktywność Kościoła, aż po stosowanie łacińskich słów i zwrotów zarówno w mowie potocznej jak też we współczesnej terminologii naukowej i technicznej (medycyna, farmacja, prawo, informatyka etc.).
 3. Nauka czytania oraz poprawnego akcentowania.
 4. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu gramatyki języka łacińskiego.
 5. Nauka podstawowych słówek.
 6. Tłumaczenie prostych tekstów.
 7. Liczebniki łacińskie i polskie wyrazy od nich pochodne (unus ‘jeden’ – unikat, unia itp.).
 8. Omówienie wybranych sentencji i zwrotów łacińskich z różnych dziedzin (w tym z zakresu: prawa, medycyny, religii i filozofii). Zostaną przetłumaczone i objaśnione tak, by Słuchacze potrafili wykorzystać je na co dzień.
 9. Obecność łaciny w życiu współczesnego człowieka:
  • łacińskie pochodzenie nazw dni tygodnia oraz miesięcy (w językach: rosyjskim, angielskim, niemieckim etc.);
  • łacina w terminologii medycznej i farmaceutycznej;
  • łacina w terminologii naukowo-technicznej.

Korzyści

 • Poznanie elitarnego języka, który dał korzenie współczesnym językom europejskim i nadal wpływa na ich rozwój;
 • Znajomość historii rozwoju kultury polskiej i ogólnoeuropejskiej;
 • Umiejętność wykorzystania w codziennym życiu powiedzeń i zwrotów łacińskich;
 • Zdolność tłumaczenia prostych tekstów i inskrypcji;
 • Poszerzenie wiedzy ogólnej.

Terminy zajęć

05.11.2019 (wtorek): 17:00-20:00
12.11.2019 (wtorek): 17:00-20:00
19.11.2019 (wtorek): 17:00-20:00
10.12.2019 (wtorek): 17:00-20:00
 

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 17J35
 • Edycja XVII - jesień/zima 2019
 • 05.11.2019
 • Sylwia Krukowska
 • 16
 • 20
 • Języki obce
 • 300 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów