Podstawy pracy ze środowiskiem R

Cel kursu

Celem ogólnym kursu jest nabycie przez słuchacza umiejętności pracy w środowisku R.
Celem szczegółowym jest zapoznanie słuchaczy z pracą w środowisku R, analizą danych oraz poprawną ich wizualizacją.

Opis kursu

Ćwiczenia 1

 • Wstęp do środowiska R i R Studio
 • Podstawy składni języka w R
 • Dostęp do pomocy w R
 • Podstawy pracy z danymi - podstawowe operacje

Ćwiczenia 2

 • Tworzenie wektorów (liczbowych, tekstowych)
 • Operacje na wektorach (obliczanie, łączenie, losowanie danych czy tworzenie sekwencji, wybór elementów)
 • Tworzenie tabel (data.frame) i operacje na nich

Ćwiczenia 3

 • Tworzenie tabel (data.frame) i operacje na nich (cd.)
 • Przetwarzanie danych (wybór podgrup, filtrowanie itp.)
 • Import i eksport danych - ustawianie środowiska pracy, operacje na plikach i katalogach

Ćwiczenia 4

 • Instalacja i ładowanie pakietów
 • Podstawowe metody statystyczne: statystyki opisowe i funkcje statystyczne

Ćwiczenia 5

 • Wizualizacja danych w R, podstawowe pakiety
 • Podstawowe typy wykresów w pakiecie graphics oraz tworzenie wykresów

Ćwiczenia 6

 • Podstawowe argumenty funkcji graficznych (określenie i ustawienie poszczególnych elementów wykresu np. zakresu osi, opisu zmiennych na osiach, tytuł i pod tytułu, wyboru rodzaju punktów i ich kolorów, legendy, dodawanie tekstu i wzorów na wykresie itp.)

Ćwiczenia 7

 • Podstawowe argumenty funkcji graficznych (cd.)
 • Eksport wykresów
 • Prezentacja pakietów lattice i ggplot2 do tworzenia wizualizacji

Korzyści

Słuchacze nabędą wiedzę na temat pracy ze środowiskiem R, analizą oraz wizualizacją danych oraz umiejętności związanych z:

 • podstawą pracy w środowisku R oraz R Studio,
 • tworzeniem wektorów (oraz ramek danych), operacjach na tych elementach,
 • pracą na danych wbudowanych w R lub importowanie własnych danych,
 • podstawami analizy danych przy pomocy podstawowych metod statystycznych,
 • tworzeniem i modyfikacją wykresów przy użyciu trzech podstawowych pakietów,
 • zapoznaniem się z wadami i zaletami prezentowanych metod graficznych,
 • wyborem wykresów dostosowanych do danych (w zależności od ich rodzaju, liczebności, liczby i rodzaju zmiennych, liczby czynników i ich poziomów itp.).

Terminy zajęć

23.10.2019 (środa): 16:00-19:00
30.10.2019 (środa): 16:00-19:00
06.11.2019 (środa): 16:00-19:00
13.11.2019 (środa): 16:00-19:00
20.11.2019 (środa): 16:00-19:00
23.11.2019 (środa): 16:00-19:00
04.12.2019 (środa): 16:00-19:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 17C57
 • Edycja XVII - jesień/zima 2019
 • 23.10.2019
 • 04.12.2019
 • Agnieszka Wnuk
 • 21
 • 18
 • Człowiek i technika
 • 350 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów