Podstawy meteorologii i elementy wykorzystania wiedzy o pogodzie w praktyce

Cel kursu

Zajęcia mają dać uczestnikom wiedzę i umiejętności przydatne w rozumieniu procesów pogodowych obserwowanych w działalności rolnej, a tym samym zrozumienie i pełne wykorzystanie prognoz. Poznanie podstaw meteorologii zachęci do korzystania z wydajnych i dokładnych prognoz w sieci WWW, dostępnych wszędzie w terenie przez urządzenia mobilne, a nie tylko ze skróconych i ogólnikowych prognoz przekazywanych w mediach.

Opis kursu

Zasadnicze zagadnienia omówione na kursie :

 • Tworzenie danych meteo i ich zbieranie, formy zobrazowania – mapy, przekroje, meteorogramy, dostęp do informacji meteorologicznych poprzez strony WWW.
 • Korzystne i niekorzystne warunki pogodowe dla działalności rolniczej. Oczekiwania pogodowe przy intensywniejszym rolnictwie i ogrodnictwie.
 • Budowa i skład atmosfery, podział na warstwy. Bilans energetyczny. Woda w atmosferze, opady.
 • Powstawanie i rozwój chmur, rozpoznawanie chmur. Chmury konwekcyjne i związane z nimi niebezpieczne zjawiska. Opady ciągłe i przelotne, zasadnicze różnice. Nowoczesne prognozy opadów (sygnalnie).
 • Ruch w atmosferze. Pole ciśnienia, wyże i niże. Powiązanie pola ciśnienia z polem wiatru, wiatr uwarunkowany synoptycznie i lokalnie.  Ogólna cyrkulacja atmosfery, strefy klimatyczne globu.
 • Tworzenie się układów ciśnienia (niży i wyży), centra działania atmosfery. Front polarny, prąd strumieniowy. Stratyfikacja atmosfery, masy powietrza. Rodzaje frontów atmosferycznych, związane z nimi typy pogód.
 • Dobowy cykl zmienności warunków meteorologicznych: warstwa graniczna, rola inwersji, temperatura maksymalna i minimalna, wilgotność i widzialność. Zmienność pogody w strefie klimatycznej umiarkowanych szerokości latem i zimą. Specyficzne, zależne od sezonu warunki pogodowe w Polsce.
 • Specyficzne warunki pogodowe w urozmaiconym terenie - spadek temperatury z wysokością, inwersja temperatury w sytuacjach wyżowych, zastoiska mrozowe. Zjawiska lokalne, lokalne systemy pomiarowe, własne pomiary i obserwacje.

Całość zajęć zakończona zostanie testem oraz projektem, wykonywanym w grupach, analizującym na podstawie dostępnych, bieżących danych sytuacje pogodową.

Korzyści

Zdobycie realnych umiejętności rozpoznawania zjawisk pogodowych widocznych poprzez obserwację chmur, wiatru i opadów oraz poprzez wykorzystanie dostępnych w Internecie różnego rodzaju informacji meteorologicznej ze źródeł punktowych i obszarowych, przekazanie podstaw interpretacji. Rozumienie niektórych zależności pogodowych istotnych dla rolnictwa - np. podtopienia, niszczące opady konwekcyjne, mgły, mżawki, okresy posuszne, zastoiska mrozowe, przymrozki. Zdobycie umiejętności rozpoznawania rytmu zmian pogody i rozumienia prognoz na najbliższe godziny (do dwóch dób) na określone miejsce wykonywania prac.

Terminy zajęć

18.11.2019 (poniedziałek): 17:00-20:00
21.11.2019 (czwartek): 17:00-20:00
25.11.2019 (poniedziałek): 17:00-20:00
28.11.2019 (czwartek): 17:00-20:00
02.12.2019 (poniedziałek): 17:00-20:00
05.12.2019 (czwartek): 17:00-20:00
09.12.2019 (poniedziałek): 17:00-20:00
12.12.2019 (czwartek): 17:00-20:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 17C11
 • Edycja XVII - jesień/zima 2019
 • 18.11.2019
 • Maciej Ostrowski
 • 24
 • 30
 • Człowiek i technika
 • 400 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów