Coaching menedżerski

Cel kursu

Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania personelem i właściwego delegowania zadań. Kurs ma za zadanie zapoznać słuchaczy m.in. z technikami pozwalającymi poznać cechy i możliwości pracowników, wykorzystać potencjał pracowników, właściwie kontrolować i formułować wnioski pokontrolne.

Opis kursu

Dobry lider rozumie, że jego siłą są ludzie.
Marc Eliot, „Walt Disney – Czarny książę Hollywood”

Tematyka kursu:

 1. Badanie potrzeb organizacji i menedżera.
 2. Określenie celów organizacji i menedżera, stworzenie planu działania.
 3. Wdrożenie coachingu oraz metod pomiaru efektywności działania.
 4. Rozwój coachingowego stylu zarządzania wspierającego orientację na ludzi, ich potencjał i zasoby oraz koncentrację na rezultatach biznesowych i procesowe podejście do zarządzania.
 5. Rozwój przywództwa osobistego i biznesowego, kluczowego dla efektywnego działania; budowanie kompetencji komunikacyjnych ukierunkowany na umiejętność prowadzenia dialogu organizacyjnego.

Korzyści

Absolwent kursu:

 • Będzie umiał powiązać identyfikację celów wskazanych przez organizację z celami menedżera.
 • Pozna właściwe planowanie, analizowanie, zarządzanie produktami, a także podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania i metody rozwijania pracowników.
 • Przyswoi wpływ właściwego coachingu, mentoringu i facylitacji na holistyczny rozwój organizacji.
 • Będzie w stanie wskazać i wdrożyć metody pomiaru efektywności działań coachingowych.
 • Będzie potrafi rozpisać i wdrożyć plan sukcesji.
 • Będzie potrafił scharakteryzować czym jest ewaluacja i jak należy ją przeprowadzić z korzyścią dla organizacji.
 • Będzie umiał wdrożyć proces sukcesji w organizacji.

Terminy zajęć

29.10.2019 (wtorek): 17:00-20:00
12.11.2019 (wtorek): 17:00-20:00
26.11.2019 (wtorek): 17:00-20:00
10.12.2019 (wtorek): 17:00-20:00
07.01.2020 (wtorek): 17:00-20:00
21.01.2020 (wtorek): 17:00-20:00
04.02.2020 (wtorek): 17:00-20:00
18.02.2020 (wtorek): 17:00-20:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 17E65
 • Edycja XVII - jesień/zima 2019
 • 29.10.2019
 • Paweł Gondek
 • 24
 • 35
 • Ekonomia i społeczeństwo
 • 350 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW