Wiedza o społeczeństwie dla maturzystów – poziom rozszerzony

Cel kursu

Wskazanie uczestnikom kursu, że matura z WOS to nie tylko egzamin z wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale także sprawdzenie orientacji maturzystów w najważniejszych problemach współczesnej Polski i świata. Opanowanie całości materiału poprzez powtórzenie przewidzianej programem faktografii. Kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy na temat zjawisk i procesów dokonujących się we współczesnej Polsce i na świecie. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnej z wiedzy o społeczeństwie. Doskonalenie umiejętności pracy z materiałami źródłowymi – tekstami, mapami, ikonografią i statystyką.

Opis kursu

 • Teoria państwa i prawa – od definicji państwa do klasyfikacji systemów politycznych.
 • Analiza sytuacji najważniejszych państw współczesnego świata.
 • Analiza genezy i założeń obecnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podstawy socjologii – od grup społecznych do procesów narodowotwórczych.
 • Szeroka panorama współczesnych konfliktów międzynarodowych i współpracy międzynarodowej.
 • Szczególny nacisk położony na systematyczne śledzenia wydarzeń w Polsce i na świecie.
 • Praca z materiałami źródłowymi - źródła tekstowe, ikonograficzne, kartograficzne i statystyczne.
 • Nauka pisania wypracowań i rozwiązywanie testów.

Szczegółowy program kursu:

 1. Współczesna scena polityczna – pojęcie prawicy i lewicy na świecie.
 2. Pojęcie prawicy i lewicy w Polsce. Geneza współczesnej polskiej sceny politycznej.
 3. Podstawy teorii państwa i prawa – definicja państwa, ewolucja pojęcia, ewolucja poglądów na genezę państwa.
 4. Klasyfikacja systemów politycznych. Państwa unitarne i złożone. Pojęcie autonomii i samorządu terytorialnego.
 5. Systemy polityczne: typy monarchii i typy republik. Systemy parlamentarne i prezydenckie, system kanclerski i system konwentu.
 6. Demokratyczne państwo prawa i jego cechy. Zagrożenia dla demokracji.
 7. Totalitaryzm i autorytaryzm. Geneza, cechy, przykłady.
 8. Systemy partyjne, systemy i ordynacje wyborcze, prawa wyborcze.
 9. Przegląd państw świata (ustrój, problemy współczesne): USA, Wielka Brytania, Francja.
 10. Przegląd państw świata (ustrój, problemy współczesne): Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania i Portugalia, państwa skandynawskie.
 11. Przegląd państw świata: rozpad ZSRR. Rosja i jej ewolucja ustrojowa 1991-2019.
 12. Przegląd państw świata: Ukraina, Białoruś, republiki bałtyckie, Czechy, Słowacja, Węgry.
 13. Polskie konstytucje po II wojnie światowej – analiza ewolucji 1944-1989.
 14. Ewolucja ustroju III Rzeczypospolitej 1989-1997. Geneza Konstytucji z 1997 r.
 15. Ustrój RP – założenia ogólne, prawa i obowiązki obywatelskie.
 16. Ustrój RP – źródła prawa i władza ustawodawcza.
 17. Ustrój RP – władza wykonawcza.
 18. Ustrój RP – samorząd terytorialny, jego struktura, kompetencje i działalność.
 19. Ustrój RP – władza sądownicza. Obywatel wobec wymiaru sprawiedliwości.
 20. Ustrój RP – organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Stany nadzwyczajne si zmiana Konstytucji.
 21. Wprowadzenie do socjologii: struktura społeczna, pojęcie grupy społecznej, więź społeczna, stratyfikacja, ruchliwość społeczna.
 22. Człowiek w społeczeństwie: role społeczne, typy przystosowania społecznego, kształtowanie osobowości.
 23. Kultura, moralność, naród, patriotyzm, ojczyzna, obowiązki obywatelskie, procesy narodowotwórcze.
 24. Główne konflikty międzynarodowe po II wojnie światowej – Bliski Wschód, konflikt izraelsko-arabski, Zatoka Perska, jaśminowe rewolucje 2011 i ich konsekwencje.
 25. Główne konflikty międzynarodowe po II wojnie światowej – Daleki Wschód, Wietnam, Kambodża, Korea, Indie - Pakistan.
 26. Główne problemy współczesnego świata: globalizacja, kryzys uchodźczy, współpraca międzynarodowa, działalność organizacji pozarządowych.
 27. ONZ – struktura i działalność. Organizacje afiliowane przy ONZ. Pakty wojskowe po II wojnie światowej.
 28. Międzynarodowa ochrona praw człowieka.
 29. Integracja europejska: plan Marshalla, EWG, geneza Unii Europejskiej.
 30. Unia Europejska – struktura, funkcjonowanie, perspektywy.

 

W przypadku zapisu na dwa kursy maturalne łączna zniżka 190 złotych!

Korzyści

Solidne, systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Powtórzenie całości materiału. Zmobilizowanie do śledzenia bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie. Doskonalenie umiejętności pracy ze źródłami i pisania wypracowań.

Terminy zajęć

05.10.2019 (sobota): 13:00-16:00
12.10.2019 (sobota): 13:00-16:00
19.10.2019 (sobota): 13:00-16:00
26.10.2019 (sobota): 13:00-16:00
02.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
09.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
16.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
23.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
30.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
07.12.2019 (sobota): 13:00-16:00
14.12.2019 (sobota): 13:00-16:00
21.12.2019 (sobota): 13:00-16:00
28.12.2019 (sobota): 13:00-16:00
04.01.2020 (sobota): 13:00-16:00
11.01.2020 (sobota): 13:00-16:00
18.01.2020 (sobota): 13:00-16:00
25.01.2020 (sobota): 13:00-16:00
01.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
08.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
15.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
22.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
29.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
07.03.2020 (sobota): 13:00-16:00
14.03.2020 (sobota): 13:00-16:00
21.03.2020 (sobota): 13:00-16:00
28.03.2020 (sobota): 13:00-16:00
04.04.2020 (sobota): 13:00-16:00
10.04.2020 (piątek): 13:00-16:00
18.04.2020 (sobota): 13:00-16:00
25.04.2020 (sobota): 13:00-16:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16M_W
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 05.10.2019
 • Marek Olkuśnik
 • 90
 • 24
 • Kursy do matury
 • 1 490 zł
 • Kampus SGGW Ursynów