Historia dla maturzystów – poziom rozszerzony

Cel kursu

Opanowanie całości materiału poprzez powtórzenie niezbędnej faktografii, a zwłaszcza poprzez kształtowanie umiejętności kojarzenia zjawisk i wydarzeń oraz budowanie związków przyczynowo-skutkowych. Doskonalenie umiejętności pracy z materiałami źródłowymi – tekstami, mapami, ikonografią (w tym – historia sztuki) i statystyką. Kształtowanie umiejętności pisania prac z historii.

Opis kursu

 • Historia powszechna – od starożytności do dziejów współczesnych.
 • Historia Polski – od wczesnego średniowiecza do współczesności.
 • Szczególny nacisk położony na dzieje najnowsze.
 • Analiza źródeł tekstowych, ikonograficznych, kartograficznych i statystycznych.
 • Nauka pisania wypracowań i rozwiązywanie testów.

Szczegółowy program kursu:

 1. Starożytny Wschód -Mezopotamia, Egipt, Izrael. Początki cywilizacji greckiej.
 2. Starożytna Grecja i Hellenizm.
 3. Rzym i Bizancjum. Arabowie. Początki średniowiecza.
 4. Średniowiecze powszechne – od państwa Franków do wojny stuletniej.
 5. Początki państwa polskiego.
 6. Polska w XI i XII wieku. Rozbicie dzielnicowe.
 7. Zjednoczenie państwa polskiego, monarchia stanowa. Rządy Andegawenów i Jagiellonów 1384 – 1505.
 8. Historia powszechna XVI i XVII wieku - odkrycia geograficzne, reformacja i kontrreformacja, absolutyzm, rewolucja angielska.
 9. Polska i Litwa w Złotym Wieku 1505 – 1607.
 10. Problemy wewnętrzne i międzynarodowe Rzeczypospolitej w I poł. XVII w.
 11. Wielkie wojny Rzeczypospolitej z sąsiadami w II poł. XVII w., upadek państwa.
 12. Historia powszechna XVIII wieku - absolutyzm oświecony, Prusy, Austria, Rosja, powstanie Stanów Zjednoczonych.
 13. Polska w czasach saskich 1697 – 1763. Panowanie Stanisława Augusta 1764 – 1795. Sejm Wielki, Konstytucja 3 Maja. Rozbiory.
 14. Rewolucja Francuska i okres napoleoński. Sytuacja Polaków w trzech zaborach i sprawa polska na przełomie XVIII i XIX w.
 15. Historia powszechna I poł. XIX w. – państwa europejskie w dobie Restauracji.
 16. Sytuacja ziem polskich pod zaborami 1815 – 1848. Powstanie Listopadowe, Wielka Emigracja, rok 1846, Wiosna Ludów.
 17. Historia powszechna II poł. XIX w. – zjednoczenie Włoch i Niemiec, powstanie Austro-Węgier, wojna secesyjna.
 18. Sprawa polska w II poł. XIX w. Powstanie Styczniowe. Życie polityczne i gospodarcze ziem polskich do 1905 r. Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych. Polacy w przededniu i w czasie I wojny światowej – 1905 – 1914.
 19. I wojna światowa i jej konsekwencje – rewolucje w Rosji.
 20. Dwudziestolecie międzywojenne na świecie – komunizm, faszyzm, nazizm.
 21. Odbudowa państwa polskiego 1918 – 1922. Konstytucja marcowa 1921 r. Struktura narodowościowa II RP. Polska do przewrotu majowego 1926 r.
 22. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym – sytuacja po przewrocie majowym 1926 r. Problemy wewnętrzne i polityka zagraniczna.
 23. Sytuacja międzynarodowa w latach 30. Początek II wojny światowej.
 24. Historia powszechna II wojny światowej.
 25. Sprawa polska w II wojnie światowej – dyplomacja i konspiracja.
 26. Polski czyn zbrojny w II wojnie. Kształtowanie komunistycznych ośrodków władzy w Polsce.
 27. Świat komunistyczny po II wojnie światowej. Taktyka salami. Główne kryzysy polityczne w świecie komunistycznym.
 28. Zimna wojna – główne światowe konflikty polityczne i militarne. Wiosna Ludów 1989.
 29. Geneza i początki rządów komunistycznych w Polsce 1944 – 1956.
 30. Ewolucja i upadek systemu komunistycznego w Polsce 1956 – 1989.

 

W przypadku zapisu na dwa kursy maturalne łączna zniżka 190 złotych!

Korzyści

Solidne, systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Powtórzenie całości materiału. Doskonalenie umiejętności pracy ze źródłami i pisania wypracowań.

Terminy zajęć

05.10.2019 (sobota): 09:00-13:00
12.10.2019 (sobota): 09:00-13:00
19.10.2019 (sobota): 09:00-13:00
26.10.2019 (sobota): 09:00-13:00
02.11.2019 (sobota): 09:00-13:00
09.11.2019 (sobota): 09:00-13:00
16.11.2019 (sobota): 09:00-13:00
23.11.2019 (sobota): 09:00-13:00
30.11.2019 (sobota): 09:00-13:00
07.12.2019 (sobota): 09:00-13:00
14.12.2019 (sobota): 09:00-13:00
21.12.2019 (sobota): 09:00-13:00
28.12.2019 (sobota): 09:00-13:00
04.01.2020 (sobota): 09:00-13:00
11.01.2020 (sobota): 09:00-13:00
18.01.2020 (sobota): 09:00-13:00
25.01.2020 (sobota): 09:00-13:00
01.02.2020 (sobota): 09:00-13:00
08.02.2020 (sobota): 09:00-13:00
15.02.2020 (sobota): 09:00-13:00
22.02.2020 (sobota): 09:00-13:00
29.02.2020 (sobota): 09:00-13:00
07.03.2020 (sobota): 09:00-13:00
14.03.2020 (sobota): 09:00-13:00
21.03.2020 (sobota): 09:00-13:00
28.03.2020 (sobota): 09:00-13:00
04.04.2020 (sobota): 09:00-13:00
10.04.2020 (piątek): 09:00-13:00
18.04.2020 (sobota): 09:00-13:00
25.04.2020 (sobota): 09:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16M_H
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 05.10.2019
 • Marek Olkuśnik
 • 120
 • 24
 • Kursy do matury
 • 1 990 zł
 • Kampus SGGW Ursynów