Bazodanowy język zapytań SQL - podstawy

Cel kursu

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podstawową obsługę systemu bazodanowego wykorzystującego język zapytań SQL.

Opis kursu

W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami działania i budową systemów bazodanowych oraz z regułami tworzenia zapytań w języku SQL.
Na zajęciach praktycznych słuchacze zdobędą wiedzę na temat składni oraz przykładów zastosowania poszczególnych poleceń, a także samodzielnie wykonają zaplanowane zadania z wykorzystaniem poznanych poleceń.
Zakres kursu obejmować będzie: omówienie zasad projektowania baz danych; tworzenie nowych i modyfikacja struktury bazy; wypełnianie i modyfikacja zapisanych danych; filtrowanie, sortowanie i grupowanie wyników zapytań; zapoznanie z podstawowymi funkcjami analizy danych; łączenie danych z wielu tabel i budowa złożonych zapytań w celu wyłuskania istotnych danych; zarządzanie bazą i dostępem do bazy; omówienie różnic składni języka SQL w różnych systemach bazodanowych.

Korzyści

Poznanie podstawowych pojęć związanych z systemami bazodanowymi, a także zasad tworzenia zapytań w języku SQL.

Terminy zajęć

02.09.2019 (poniedziałek): 16:00-19:00
04.09.2019 (środa): 16:00-19:00
06.09.2019 (piątek): 16:00-19:00
09.09.2019 (poniedziałek): 16:00-19:00
11.09.2019 (środa): 16:00-19:00
13.09.2019 (piątek): 16:00-19:00
 

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

  • 16C9
  • Edycja XVI - lato 2019
  • 02.09.2019
  • Arkadiusz Ratajski
  • 21
  • 16
  • Człowiek i technika
  • 400 zł
  • 150 zł
  • Kampus SGGW Ursynów