Kierowanie zespołem w teorii i praktyce

Cel kursu

Omówienie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy kierownika zespołu w teorii i praktyce. Przybliżenie warsztatu pracy kierownika.

Opis kursu

Kurs skierowany jest do osób, mających aspiracje zarządzania ludźmi. Pozwoli nabyć konkretne umiejętności oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące kierowania zespołem, m.in.:

 • Jak przygotować się do pracy na stanowisku kierownika zespołu?
 • Jak dobrze wejść w rolę kierownika?
 • Jak organizować pracę sobie i zespołowi?
 • Jak wyznaczać cele?
 • Jak wyznaczać priorytety?
 • Jak komunikować się z zespołem?
 • Jak motywować pracowników?
 • Jak oceniać pracowników i jak to przekazywać?
 • Jakich błędów nie popełniać?
 • Jak uniknąć „wypalenia” zawodowego?

Korzyści

Osoba, która ukończy kurs będzie miała wiedzę dotyczącą kierowania zespołem w zakresie:

 • dobrej organizacji pracy własnej i zespołu,
 • wyznaczania celów,
 • określania priorytetów,
 • skutecznej komunikacji z zespołem, w tym praktyczną umiejętność tworzenia expose i prowadzenia spotkań,
 • prowadzenia rozmów motywujących i wyjaśniających,
 • oceny pracy.

Terminy zajęć

21.09.2019 (sobota): 09:00-17:00
22.09.2019 (niedziela): 09:00-15:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16E54
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 21.09.2019
 • Anna Cichowska
 • 14
 • 20
 • Ekonomia i społeczeństwo
 • 300 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów