Świat i język subkultur

Cel kursu

 • Zaznajomienie Słuchaczy z aspektami teoretycznymi kulturoznawstwa w kontekście subkulturowym.
 • Poznanie powodów, jakie wpływają na podjęcie decyzji o przyłączeniu się do określonej grupy społecznej, łączących ich więzi, sposobu myślenia etc.
 • Przybliżenie wybranych zagadnień poprzez prezentację krótkich filmów, zdjęć i ogólną dyskusję na określone tematy kulturowe.

Opis kursu

Kurs ukazuje zjawisko subkultury oraz szczególnej więzi, jaka łączy jej członków. Omówione zostaną zarówno aspekty socjologiczne, psychologiczne (tj. potrzeba akceptacji, przynależności, wyrażenia siebie itp.), jak i językowe. Specyficzny żargon używany przez określone środowiska spełnia bowiem nie tylko funkcje stricte komunikacyjne, ale także – z jednej strony – łączy ludzi, z drugiej zaś – odróżnia ich od innych osób, czyniąc w pewnym sensie wyjątkowymi. Żargon jest również narzędziem do interpretowania rzeczywistości, która przez pewne grupy społeczne może być postrzegana nieco inaczej niż przez „przeciętnych” ludzi. Kurs pomoże zrozumieć odmienny sposób życia i myślenie różnych środowisk społecznych budzących często (w większości niesłusznie) niechęć lub obawę. Pozwoli poznać realia ich życia oraz zrozumieć chęci przynależności do określonej subkultury.

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

 1. Historia pojęcia subkultury i rozwój poszczególnych subkultur.
 2. Transgresje kulturowe. Subkultura jako alternatywny styl życia.
 3. Subkultura a komunikacja społeczna.
 4. Popkultura a subkultura.
 5. Żargon, slang, socjolekt – czyli specyficzny język spajający członków subkultur.
 6. Subkultury młodzieżowe od lat 50-tych XX w., po początki XXI w.
 7. Subkultury w kontekście grup łączących zainteresowania lub ideologię, np.:
  • hipisi,
  • punki,
  • goci,
  • emo,
  • fani muzyki (np. hip-hopowcy, metalowcy),
  • kibice piłkarscy,
  • harleyowcy.
 8. Sekty i nowe ruchy religijne, np.:
  • New Age,
  • Rastafarianie,
  • Masoni
  • Sataniści.
 9. Subkultura i żargon więzienny (tzw. grypsera).

Korzyści

 • Poznanie stylu życia i żargonu odmiennych środowisk (młodzieżowych, hobbistycznych, religijnych etc.).
 • Otwartość na odmienny sposób życia i myślenia.
 • Umiejętność rozpoznawania i komunikowania się z przedstawicielami poszczególnych subkultur.

Terminy zajęć

14.09.2019 (sobota): 10:00-14:00
21.09.2019 (sobota): 10:00-14:00
28.09.2019 (sobota): 10:00-14:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16E63
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 14.09.2019
 • Sylwia Krukowska
 • 12
 • 20
 • Ekonomia i społeczeństwo
 • 300 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów