Języki klasyczne (łacina i greka) w kształtowaniu się współczesnej terminologii naukowo-technicznej

Cel kursu

 • Uświadomienie Słuchaczom roli łaciny i greki w kształtowaniu się terminologii naukowo-technicznej j. polskiego oraz innych języków europejskich.
 • Poznanie znaczenia słów i cząstek słowotwórczych pochodzących z łaciny i greki.
 • Zyskanie łatwości w odnalezieniu się w zawiłościach współczesnego, nacechowanego terminologicznie słownictwa.
 • Udowodnienie, że łacina i greka, uważne obecnie za martwe, wciąż żyją w naszym języku, choć większość ludzi odwołuje się do nich najczęściej nieświadomie.

Opis kursu

Zrozumienie słów i cząstek słowotwórczych (jak: bi-, non-, con-, multi-, mega-) pochodzenia łacińskiego i greckiego w znaczący sposób ułatwia odnalezienie się we współczesnym świecie, w którym fachowa terminologia występuje w języku na co dzień. Oferowany kurs pozwala uzyskać szersze spojrzenie na nasz język i zawartą w nim terminologię z różnych dziedzin. Pomaga „rozjaśnić” trudne niekiedy kwestie związane z właściwą jej interpretacją i tłumaczeniem.

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

 1. Rozwój kultury rzymskiej i greckiej – rys historyczny.
 2. Nauka czytania alfabetu greckiego oraz słów łacińskich.
 3. Czym są zapożyczenia oraz słowa międzynarodowe (tzw. internacjonalizmy)? – omówienie terminów.
 4. Przegląd dziedzin wiedzy najbogatszych w zapożyczenia z języków klasycznych – medycyna, farmacja, biologia, prawo, nauki techniczne etc.
 5. Jak powstaje fachowa terminologia?
 6. Omówienie zapożyczeń (słów i cząstek słowotwórczych, jak: zoo-, termia-, biblio-, antropo-, auto-, pan-) występujących w obrębie polskiego oraz innych języków europejskich.
 7. W jaki sposób i w jakim celu język polski adaptuje wyrazy obce do swojego zasobu leksykalnego?
 8. Zjawisko hybrydy językowej – łączenie cząstek obcych z rodzimymi.
 9. Łacina i greka na co dzień:
  • terminologia medyczna i farmaceutyczna,
  • terminologia naukowo-techniczna.
 10. Łacina w angielskim (francuskim) przebraniu – opis współczesnych języków europejskich będących źródłem zapożyczeń (angielski, francuski etc.).

Korzyści

 • Umiejętność tłumaczenia i analizowania wszechobecnej, z pozoru trudnej, fachowej terminologii medycznej, farmaceutycznej, prawniczej i technicznej.
 • Poznanie znaczenia wpływu łaciny i greki na tworzenie się języka polskiego i innych języków europejskich.
 • Zauważanie podobieństw w słownictwie różnych języków europejskich.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Terminy zajęć

15.09.2019 (niedziela): 10:00-14:00
22.09.2019 (niedziela): 10:00-14:00
29.09.2019 (niedziela): 10:00-14:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16J34
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 15.09.2019
 • Sylwia Krukowska
 • 12
 • 20
 • Języki obce
 • 300 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów