Współpraca w zespole wielokulturowym

Cel kursu

Celem kursu jest poznanie różnic kulturowych i ich wpływu na sposób myślenia, zachowania i prowadzenia biznesu przez cudzoziemców pochodzących z odmiennych kultur.

 • Jak z sukcesem współpracować z cudzoziemcami?
 • Co uwzględniać zarządzając zespołem wielokulturowym?
 • Jak unikać kulturowych konfliktów?
 • Jak wykorzystać różnorodność kulturową w rozwoju organizacji?

Opis kursu

Żyjemy w czasach, w których współpraca biznesowa i naukowa ma wymiar globalny. Na co dzień spotykamy się i pracujemy z przedstawicielami odległych krajów, reprezentujących odmienne kultury i obyczaje. Często nasze zachowanie powoduje konsternację cudzoziemca i odwrotnie - to my jesteśmy zaskoczeni jego zachowaniem. Ponieważ wzajemne kontakty z założenia mają przynosić obopólną korzyść, warto dobrze przygotować się do współpracy, aby uniknąć nieporozumień, problemów wynikających z nietaktownego zachowania, a bywa, że także straty finansowej. Współpraca z przedstawicielami innych kultur wymaga szczególnego przygotowania, ze względu na to, że różnimy się między innymi sposobem myślenia i sposobem zachowania, a wpływ na to ma nasze wychowanie w odmiennych kulturach.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • Pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • Członków zespołów międzykulturowych.
 • Koordynatorów projektów międzynarodowych.
 • Studentów planujących karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych.
 • Wszystkich osób współpracujących z cudzoziemcami, zwłaszcza z odległych kultur.

Moduły tematyczne:

1. Kultura i jej wpływ na kształtowanie osobowości człowieka.

 • Kultury indywidualizmu a kultury kolektywizmu.
 • Kultury wysokiego kontekstu a kultury niskiego kontekstu.
 • Kultury hierarchiczne a kultury demokratyczne.
 • Różnice w postrzeganiu czasu w kulturach.

2. Dlaczego nie wszyscy myślą tak jak my?

 • Szok kulturowy.
 • Uwarunkowania historyczne, społeczne, geograficzne wpływające na cechy charakterystyczne kultur.
 • Różnice znaczenia słów i obrazów.
 • Edukacja i jej rola w kształtowaniu obywateli.

3.Róznice w komunikacji werbalnej.

 • Cechy języka w wybranych kulturach.
 • Słowa jako wyznacznik wartości kulturowych.
 • Dobór i znaczenie słów w procesie komunikacji.
 • Specyfika komunikacji w języku obcym (np. angielskim).

4. Różnice w komunikacji niewerbalnej.

 • Ukryte znaczenia zachowania niewerbalnego.
 • Gesty, gesty niejednoznaczne.
 • Zachowania zakazane w wybranych kulturach.

5. Kompetencje kulturowe w pracy.

 • Współpraca w zespole wielokulturowym.
 • Zarządzanie pracownikami cudzoziemskimi.
 • Praca z cudzoziemskimi managerami.
 • Współpraca „na odległość”. Uwzględnienie różnic kulturowych w komunikacji przez Internet.
 • Wykorzystanie potencjału wielokulturowego do rozwoju organizacji.

6. Konflikty międzykulturowe w środowisku pracy.

 • Problemy powstające na styku kultur.
 • Stereotypy kulturowe i sposoby ich unikania.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przewidywania i unikania.

Korzyści

 • Poznanie podstawowych różnic kulturowych, ich genezy oraz wpływu na sposób myślenia i zachowania cudzoziemców.
 • Poznanie kluczowych zasad komunikacji i współpracy z osobami pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych.
 • Nabycie umiejętności przewidywania sytuacji trudnych lub nietypowych w środowisku pracy.
 • Poznanie sposobów zapobiegania konfliktom międzykulturowym.
 • Podniesienie efektywności komunikacji z cudzoziemcami.
 • Zdobycie wiedzy na temat własnych kompetencji międzykulturowych.

Terminy zajęć

20.07.2019 (sobota): 10:00-16:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16E35
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 20.07.2019
 • Dorota Czołak
 • 8
 • 12
 • Ekonomia i społeczeństwo
 • 200 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów