Hodowla koni sportowych

Cel kursu

Zapoznanie kursantów z biologicznymi podstawami hodowli koni, programami hodowlanymi, sposobami ich doskonalenia. Analiza metod doskonalenia koni.

Opis kursu

Blok 1. Wprowadzenie
Wyjaśnienie podstawowych pojęć, podstawowe zasady genetyki. Fenotyp, genotyp, środowisko. Wartość hodowlana, cechy przekazywane potomstwu i użytkowa, własna koni.

Blok 2. Programy hodowlane –  doskonalenie koni sportowych
Systemy oceny koni, cele hodowlane, postęp hodowlany.

Blok 3. Programy hodowlane – przykłady realizacji programów zachowawczych
Zasady pracy w rasach chronionych, analiza celów hodowlanych, utrzymanie ras.

Blok 4. Zasady realizacji celów hodowlanych, praca hodowlana
Zasady prowadzenia pracy hodowlanej.  Ocena działania programów hodowlanych.

Blok 5. Porównanie elementów programów związków europejskich hodowli koni sportowych
Porównanie wybranych elementów europejskich programów hodowli koni sportowych, podstawowe podobieństwa i różnice. Aspekty dobrostanu koni w hodowli.

 

Zapisy na kurs trwają do 05.04.2019 r.

Korzyści

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zasad pracy hodowlanej. Poznanie zasady oceny wartości użytkowej i hodowlanej, poznanie procesu realizacji celów hodowlanych i oceny skuteczności ich działania. Uzyskanie wiedzy na temat wad i zalet programów hodowlanych.

Terminy zajęć

13.04.2019 (sobota): 10:00-17:00
 

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

  • 15P15
  • Edycja XV - wiosna 2019
  • 13.04.2019
  • Dorota Lewczuk
  • 8
  • 20
  • Przyroda
  • 200 zł
  • 150 zł
  • Kampus SGGW Ursynów