Aktualności

Spotkanie Zespołu Programowego ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW

11 03.2014

W dniu 14 kwietnia 2014 roku w Pałacu Rektorskim odbyło się III spotkanie Zespołu Programowego ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW pod przewodnictwem Prorektora ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Bogdana Klepackiego. Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad 50 Kursami przyjętymi do realizacji w I edycji (maj-lipiec 2014).

czytaj więcej

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju człowieka

29 11.2013

Rzeczywistość otaczająca człowieka XXI to świat ciągłych zmian, podyktowanych rozwojem cywilizacyjnym, globalizacją i postępem naukowo - technicznym. Ten współczesny świat to rosnące wymagania w zakresie elastycznego i szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy, nowych zawodów i nowoczesnych technologii.

czytaj więcej